เมื่อ 6 กันยายน 2561 นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (Mr. sarath ratanavadi) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ได้ทำการลงนามสัญญาการร่วมทุน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาด 326 เมกะวัตต์ กับกลุ่มบริษัทโอมานออยล์ เอส.เอ.โอ.ซี (โอโอซี) ซึ่งมีรัฐบาลประเทศโอมานถือหุ้นอยู่ทั้งหมด

โดยบริษัท Duqm Power Company L.L.C. ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ มีการแบ่งสัดส่วนในหุ้นเป็น บริษัทกัลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด 45%  และ กลุ่มบริษัทโอมานออยล์ เอส.เอ.โอ.ซี (โอโอซี) อีก 55%

Duqm Independent Power& Water Project ดำเนินการโดยบริษัท Duqm Power Company L.L.C. โดยตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm ที่ประเทศโอมาน มีกำลังการผลิตถึง 326 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตน้ำจืดได้ 1,667 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 14

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This