‘กัลฟ์’ ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 483 ล้านเหรียญฯ ในโอมาน

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULFนำโดยนายสารัชถ์ รัตนาวะดี (sarath ratanavadi) ได้แจ้งว่า หลังจากที่ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทุนในบริษัท Duqm Power Company L.L.C. (DPC) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ Duqm Independent Power & Water Project กับกลุ่มบริษัท Oman Oil Company S.A.O.C. (OOC) ซึ่งถือหุ้นโดยรัฐบาลโอมานในสัดส่วนร้อยละ 100%เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับเลือกให้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาด 326 เมกะวัตต์ ในสัดส่วน 45%

ซึ่งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติดังกล่าวนี้ จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำจืดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน้ำจืด (PWPA) ให้กับโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ Duqm Refinery and Petrochemical Industrial Company L.L.C. หรือโรงกลั่นน้ำมัน Duqmซึ่งมีกำลังกลั่นน้ำมันดิบประมาณ 2.3 แสนบาร์เรล/วัน และเป็นโครงการที่ร่วมทุนระหว่างบริษัทพลังงานขนาดใหญ่จาก 2 ประเทศ ได้แก่ คูเวตปิโตรเลียมอินเตอร์เนชั่นแนล (Q8) จากคูเวตในสัดส่วน 50%และ กลุ่มบริษัทโอมานออยล์ เอส.เอ.โอ.ซี (OOC) จากโอมาน 50%

และสำหรับ Duqm Independent Power & Water Project นี้เป็นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ ตั้งอยู่ที่ประเทศโอมาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด326 MW (เมกะวัตต์) มีกำลังการผลิตน้ำจืด1,667 ลบ.เมตรต่อชั่วโมง และมีมูลค่าโครงการสูงถึง 483 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีกำหนดที่จะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์3 ระยะ ตามแผนความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้ำจืดของโรงกลั่นน้ำมันDuqm ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม2565 และมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 25 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามการขยายธุรกิจในต่างประเทศของ GULFเมื่อในวันที่ 6 กันยายน 2561ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท Gulf International Holding Pte.Ltd. (GIH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมอยู่ 99.99% เข้าลงนามในสัญญา ได้แก่ สัญญาร่วมทุนกับ Centralised  Utilities Company L.L.C. (Marafig) และ Oman Oil Facilities Development Company L.L.C. (OOFDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OOC โดยทั้ง 3 บริษัทนี้จะร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของ DPC ในสัดส่วนMarafiq 51.1%,OOFDC 3.9%และ GIH 45%

ในฉบับที่ 2 ของการทำสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัทOOFDC โดยบริษัท GIH จะเข้าซื้อหุ้นที่OOFDC ถืออยู่ใน DPC ในสัดส่วน 45%ในราคาพาร์บวกกับต้นทุนทางการเงิน รวมเป็นราคาซื้อขายที่ประมาณ 9ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในปัจจุบันกลุ่ม OOC ได้ใช้เงินลงทุนในโครงการไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ17 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าราคาซื้อขายดังกล่าวตลอดจนอัตราผลตอบแทนของโครงการนั้นมีความสมเหตุสมผลกัน

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 23

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This