บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย สารัชถ์ รัตนาวะดี (sarath ratanavadi)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำกัด (NGD4) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า ได้ดำเนินการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ในวันที่ 11มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจะเป็นผู้ดำเนินการในโครงการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ หรือ NGD ให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม WHA อีสเทิร์นซีบอร์ด 4

ทั้งนี้ตัวโครงการ NGD 4 ที่มีมูลค่าโครงการ 234 ล้านบาทนั้น สามารถรับและจ่ายก๊าซธรรมชาติติดตั้ง จำนวน 2 ล้านล้าน BTU ต่อไป โดยได้มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลานาน 10 ปี โดยจะสามารถทำการต่อสัญญาในทุก ๆ 10 ปี โดยโครงการนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเออีสเทิร์น ซีบอร์ด 4 ในจังหวัดระยอง อำเภอปลวกแดง

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 85

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This