บริษัท กัลฟ์ ร่วมกับ ทีทีซี กรุ๊ป (เวียดนาม) เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 และ TTCIZ-02 ณ ประเทศเวียดนาม

สารัชถ์ รัตนาวะดี (sarath ratanavadi) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ทำพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ TTCIZ-01 และ TTCIZ-02 ณ จังหวัดเต็ยนินห์ ประเทศเวียดนาม ตามนโยบายของรัฐบาลแห่งประเทศเวียดนามที่ต้องการการเพิ่มการใช้พลังงานพลังงานหมุนเวียน ซึ่งตั้งเป้าหมายให้พลังงานทดแทนเป็น 5% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2563

โดยกัลฟ์ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนราว 85.45 ตันต่อปี ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุของภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และยิ่งไปกว่านั้น โครงการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานอย่างทีทีซีกรุ๊ปก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามได้อีกด้วย โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคให้เติบโตร่วมกันต่อไปในอนาคต

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์ โดยได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่ การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ EVN) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทกัลฟ์ ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd.อยู่ร้อยละ 49

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 บริษัท กัลฟ์ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gulf InternationalHolding Pte.Ltd(GIH) อยู่ที่ร้อยละ 90 ร่วมกับ Than Thanh Cong Group (TTC Group) โดยโครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 50 เมกะวัตต์และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นระยะเวลา 20 ปี ได้มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

อ่านบทความแนะนำ :

Shares
Share This