การประกันการเดินทาง คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษา พยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต การวางแผนการเงิน เพื่อการเดินทางเกี่ยวกับการโอนเงิน เป็นเรื่องที่ดีที่สุด เพื่อใช้จ่ายในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของ bank of thailand

ประเภทของการประกันการเดินทาง หรือการประกันภัย สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท ได้แก่ การประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว และการประกันการเดินทางแบบรายปี

ประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว คือ การประกันการเดินทางสำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียว ตัวอย่างเช่น ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร และกลับมายังกรุงเทพมหานครเพียงเที่ยวเดียว

ประกันการเดินทางแบบรายปี คือ การประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมจำนวนครั้งในการเดินทางไม่จำกัดเที่ยวในแต่ละปี โดยแต่ละครั้งของการเดินทางต้องมีความยาวต่อเนื่องไม่เกิน 90 วันเท่านั้น

ความคุ้มครองของการประกันการเดินทาง เริ่มจากให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาล ให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต ให้ความคุ้มครองด้านบริการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน รวมความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล ความคุ้มครองเที่ยวบินดีเลย์และการยกเลิกการเดินทาง

ประโยชน์ของการประกันการเดินทาง ประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นในกรณีอะไร เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดอาการเจ็บป่วย (ไม่รวมโรคประจำตัว) การประกันการเดินทางก็จะให้ความคุ้มครองได้ ส่วนความคุ้มครองและทุนประกันขึ้นอยู่กับผู้เอาประกัน โดยค่าสินไหมทดแทนจะให้ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าขนย้ายผู้ป่วย ค่าขนส่งผู้ป่วยกลับประเทศต้นทาง นอกจากนี้ความคุ้มครองจากการประกันการเดินทางต่างประเทศ ยังรวมถึงค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดความพิการอย่างถาวร หรือการเสียชีวิตของผู้เอาประกันด้วย

การประกันการเดินทาง จะให้ความคุ้มครองในส่วนของสัมภาระและทรัพย์สิน รวมถึงเอกสารสำคัญในการเดินทาง รวมถึงการให้ความคุ้มครองในกรณีที่การเดินทางถูกยกเลิก หรือถูกขัดจังหวะในกรณีดังต่อไปนี้

เมื่อเกิดความเจ็บป่วยของผู้เดินทาง หรือผู้ร่วมเดินทาง จนไม่สามารถออกเดินทาง หรือเดินทางต่อไปได้ การเสียชีวิตของบุคคลใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว เหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความคุ้มครองของประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับการประกันการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไปยังต่างประเทศ ความคุ้มครองจากประกันเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และความคุ้มครองเมื่อมีการยกเลิกการเดินทาง สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงให้กับผู้เดินทางได้เป็นอย่างดี

การทำประกันการเดินทางมีไว้ทำไม และมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อไหม

การประกันการเดินทาง หรือในภาษาอังกฤษที่ว่า Travel Insurance ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายมักจะคุ้นเคย และคุ้นหูกันดีเวลาจะออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่ง โดยเฉพาะเมื่อคิดที่จะไปท่องเที่ยว หรือทำธุรกิจในต่างประเทศ การทำประกันการเดินทาง (อาจ) เป็นสิ่งจำเป็นที่คุณต้องมีไว้ในครอบครอง แต่ก็ใช่ว่าจะทุกกรณี คำถามที่ว่าทำประกันเดินทางดีไหม จึงกลายเป็นคำถามที่อาจเรียกว่าเป็นคำถามโลกแตกที่หลายคนคิดไม่ตกว่าควรจะเสียเงินกับมันหรือไม่อย่างไรดี ไม่เป็นไรบทความนี้ก็ได้ให้คำตอบและคำแนะนำแก่คุณแล้วข้างต้น เพื่อให้คุณได้อุ่นใจขึ้น

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 20

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This