กั๋งถามกรามหรือที่เรียกกันคุ้นปากว่ากุ้งแม่น้ำ เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ชาวไทยรู้จักกันดี เพราะเป็นกังท้องถิ่นแถบเอเชียใต้ถึงตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ไทย พมา เวียดนาม เขมร มาเลเซีย อินโดนีเซียและ ฟิลปปนส์ โดยในประเทศไทย พบทั่วไปในแหล่งน้ำจืดที่มีทางติดต่อกับทะเล ภาคเหนือพบในแม่น้ำเมย ซึ่งเป็นสขาของแม่น้ำสละวิน กาดกลางและกาคตะวันออก พบในม่น้ำจำพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง ปราณบุรี นครนายก จันทบุรี เวพระยองและตราด ส่วนภาคใต้ พบในแม่น้ำหลังสวน ตาปี กระบุรี ตรัง ปัตตานีและทะเลสาบสูงงลา ลักษณะหัวไขอคังทำมกราม มีสำตัว เนปล้อง ส่วนห้ละอกจะคมด้วยเลือย นนเดียวกัสวนของลำตัว เปลือกจะแยกเป็น ปล็อง ๆมีลือกสีเขียาอมฟหรือม หแCต มี2คู่ขาเดิน5ศและขวายน5คู่ปล้วยง คมมีภัสษณะเป็นบลายแหลมรรรมดข้าแดิน พลเป็นก้มที่มีขนาตยวมา มีที่ความ ห้อบงข้มตลอทั้งก้ามมีปุ่มตะปุมตะป ความแตกต่างของกุ้งเพศผู้และเพศเมียคือ ด้ากัม่ขนาดเล็ก ให้ดูที่ขาว่ายน้ำคู่ที่ 2 สำหนพศเมีย ตรงปลายขาว่ายน้ำคู่ที่ 2 ปสองสุดท้ายแยกออกเป็นแขนง 8 อัน โดยอันเล็กสุดอยู่ด้านในถ้าเพศผู้แยกเป็นแขนง 4 อัน เมื่อโตเต็มวัยตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมีย และตัวผู้ก้ามใหญ่กว่า แต่เปลือกหุ้มตัว สวนท้องสงตัวนจะแคบคว่ตัวเมียชองเปิด สำหรับนำมือต้ผู้จะอยู่ปริเวณขาเดินคู่ที่ 5 ตัวเมียของปิดสหรีบไขอยู่ที่คนขาคู่ที่ 3 ซึ่งสมารผสมพันญัด้ตลอดปี โตยวจงไ ได้บจะ 4-5ครั้ง

บทความนี้สนับสนุนโดย: บาคาร่า

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Hits: 11

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This