กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (sarath ratanavadi) ได้เข้าพิธีรับมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ณ อาคารชานเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีดังกล่าว

ด้วยผลงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เห็นได้ชัดคือหนึ่งในโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท นำไปสู่การเป็นโรงไฟฟ้าแบบอย่างของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี โดยมีโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการจัดทำโครงการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในดำเนินกิจการของบริษัท ทำให้กัลฟ์ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนี้

ตัวโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2  ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้ง 7 ข้อ คือ 1.ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 3.ความโปร่งใส 4.ความรับผิดชอบต่อสังคม 5.นิติธรรม 6.ความยุติธรรม 7.ความยั่งยืน

ภายในพิธี นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของGULF ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลชุมชนในพื้นที่ที่GULFดำเนินงานอยู่  เราจะตั้งใจทำงานเพื่อนำเสนอคุณภาพที่ดีที่สุดในทุก ๆ ด้าน และจะดำเนินงานโดยยึดหลักการรักษาสิ่งแวดล้อม

ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรก แต่กัลฟ์ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี แล้ว ซึ่งได้แก่ ปี 2556 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (GCC)  ปี 2557 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (GPG) ปี 2559 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด (GNS) และล่าสุดปี 2561 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด (GNK2) ”

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนี้ จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อม และคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลให้บริษัทที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ที่ปฏิบัติตามแผนการขจัดและลดมลพิษ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 17

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This