0 0 ให้คะแนนโหวต
Article Rating

สํานักงานบัญชี ให้บริการจัดทําบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท และภาษีอากรแบบครบวงจร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีให้บริการทั้งทางด้านการรับจดทะเบียนบริษัท ,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,ด้านการบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
สิ่งที่ได้จากการเลือกใช้บริการกับเรา
1. ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานสายบัญชี การขึ้นเงินเดือนหรือจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน การจ่ายเงินเดือนสูง ๆ สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร
2. เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายการบัญชีและประมวลรัษฎากร
3. เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม ลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ ของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
5. ช่วยในการวางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
6. สามารถติดต่อสอบถามทางด้านการจัดทำบัญชีและภาษีได้ตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
7. เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
8. การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
9. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
และมีค่าบริการไม่สูงมากขึ้นอยู่กับธุรกิจหรือบริการที่อยากเลือกใช้งาน สามารถโทรสอบถามได้ทีเบอร์ 081 915 2722, 084 111 3550

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Hits: 14

Total 0 Votes
0%
0
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ x
()
x
Shares
Share This