การรับสร้างบ้านทรงไทย ผู้รับทำ ต้องมีความรู้เรื่องแบบ การสถูกตามหลักแบบบ้านทรงไทย แต่ละประเภท เพราะการรับสร้างบ้านทรงไทย ต้องใช้ความสามารถและความรู้อย่างมาก และช่างที่มีฝีมือด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งราคาจะสูงกว่าบ้านทั่วไป เพราะต้องใช้ไม้ในการแปรรูปและออกแบบในการก่อสร้าง บ้านทรงไทย ในประเทศไทย บริษัทที่รับสร้างบ้านทรงไทย ส่วนมากจะอยู่ที่จังหวัดอยุธยา เมืองโบราณและเก่าแก่ของประเทศไทย

บ้านทรงไทย ผู้รับเหมาจะมีทั้งแบบ รับสร้างบ้านทรงไทย แบบล้านนา แบบภาคกลาง ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในด้านอเนกประสงค์และรูปทรงของบ้านทรงไทย

วิถีชีวิตแบบไทย ดำรงไว้ซึ่งฝีมือช่างไทยแบบโบราณ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น รักษาไว้เพื่อ เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย แก่คนรุ่นหลังได้จดจำชั่วลูกชั่วหลาน เราพร้อมมอบคุณค่า อันคู่ควรกับการเป็นเจ้าของ แสดงออกถึง “ความเป็นไทย” มั่นคงและมั่งมี สร้างด้วยช่าง ฝีมือผู้ชำนาญงาน จาก “อยุธยา” ต้นตำหรับของเรือนไทยภาคกลางปลูกสร้างด้วยไม้ที่มี คุณภาพ ได้รับความนิยมและมีชื่อ เป็น มงคล เช่น ไม้สักทอง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้ชิงชัน ไม้มะค่าโมงไม้มันปลา ไม้ตะแบก เป็นต้น

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Shares
Share This