บ้านทรงไทย ตามที่รับสร้างบ้านทรงไทย เรือนไทยภาคเหนือ เป็นหนึ่งใน เรือนไทย 4 ภาคของไทย ส่วนมากจะพบ
ในจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน และตากบางส่วน

จะมีเรือน ชนบทหรือเรือนเครื่องผูก เรือนไม้หรือเรือนเครื่องสับ เรือนกาแล

องค์ประกอบในการรับสร้างบ้านทรงไทยที่ควรรู้ คือ

ข่วงบ้าน ลานดินกว้าง เป็นลานอเนกประสงค์
บันไดและเสาแหล่งหมา คือตัวบันไดเรือนที่จะหลบอยู่ใต้ชายคาด้านซ้ายมือเสมอ จึงต้องมีเสาลอยรับโครงสร้าง
หลังคาด้านบนตั้งลอยอยู่

ชาน ชานเรือน คือพื้นไม้ระดับต่ำกว่าเติ๋น มักไม่มุงหลังคา เสารับชานเรียก เสาจาน ที่สุดช่านด้านที่มีคันได(บันได)
มักจะมีฮ้านน้ำ (ร้านน้ำ)

เติ๋น เป็นเนื้อที่กึ่งเปิดโล่ง มีขนาดไม่เล็กกว่าห้องนอนเท่าใดนัก ในกรณีของเรือนชนบทเป็นเนื้อที่ใช้งานได้แบบ
อเนกประสงค์ ถ้ามีแขกผู้น้อยมาหาเจ้าของบ้านจะนั่งบนเติ๋นแขกนั่งบนชานบันไดหรือเนื้อที่ที่มีระดับต่ำกว่า

ห้องนอน ในระดับเรือนชนบทห้องนอนจะมีขนาดใหญ่กว่าเนื้อที่ใช้งานอื่นๆ ฝาด้านทึบจะอยู่ชิดเติ๋น ประตูทางเข้าจะ
เปิดที่ผนังด้านโถงทางเดินที่ใช้ติดต่อกันทั้งบ้าน ส่วนเรือนไม้และเรือนกาแลที่มีตั้งแต่สองห้องนอนขึ้นไปบางทีรวม
เนื้อที่ห้องนอนทั้งหมดแล้ว

ห้องครัว อยู่ทางทิศตะวันตกของห้องนอนเสมอ โดยแยกไปอีกหลังหนึ่ง

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Shares
Share This