0 0 ให้คะแนนโหวต
Article Rating

ประกันสุขภาพ โรคร้ายจาก scb ได้เงินคืนสำหรับคนสำคัญของคุณ

โรคร้ายแรงนั้นถือว่าเป็นโรคที่พรากชีวิตจากคนมากมาย เพราะมีค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงและต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะรักษาหาย ทำให้การทำ ประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ อย่างเดียวไม่พอต่อการคุ้มครองความเสี่ยงของคนในครอบครัว ยิ่งหากคุณเป็นคนวัยทำงานแล้วละก็ต้องดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กภายในบ้านเป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง อาจะทำให้ผู้ที่ต้องดูแลและแบกรับค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน

ประกันโรคร้าย เป็นประกันที่คนทุกเพศ ทุกวัยควรมีไว้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่ง SCB หนึ่งใน bank of thailand มีคุ้มครองโรคร้ายถึง 3 แบบ ดังนี้

  • SCB ประกันเพราะห่วงใยคุ้มครองมะเร็ง ในปัจจุบันพบผู้ป่วยมะเร็งมากพอกับผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ การซื้อประกันโรคมะเร็งจึงเป็นประกันที่ทุกคนควรมี ซึ่งข้อดีของ SCB ประกันคุ้มครองมะเร็ง ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม สูงสุด 900,000 บาทและโรคมะเร็งระยะลุกลาม สูงสุด 3,000,000 บาท รวมถึงจ่ายเงินค่าชดเชยรายวัน 5,000 บาท สูงสุด 1,200 วัน ทำให้ผู้เอาประกันและคนในครอบครัวไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงที่กำลังรักษาพร้อมรับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญาหรือเสียชีวิตทุกกรณี สูงสุด 1,500,000 บาทและยังเป็น ประกันบํานาญ ที่ผู้สูงอายุควรมี
  • SCB Multi Care Multi Claims ประกันสุขภาพ คุ้มครองทุกโรคร้ายแรงสามารถเคลมได้หลายครั้ง โดยให้การครอบคลุมถึง 5 โรคยอดนิยม เช่น โรคมะเร็ง, โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสำคัญ, โรคที่เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิต, โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและโรคร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่งให้ผลประโยชน์จากการคุ้มครอง 2 แบบ คือ กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรงและกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับต้น – ปานกลาง SCB Multi Care Multi Claims ให้การคุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 วัน – 60 ปี แต่ยังเป็น ประกันบํานาญ ที่คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 75 ปี ข้อดีของSCB Multi Care Multi Claims คือ เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง ผู้เอาประกันไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันแต่ยังคงได้รับความคุ้มครองจนถึงอายุ 75 ปีและยังมีบริการสนับสนุนระหว่างการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง เช่น ให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นต้น
  • SCB ประกันโรคร้าย เพราะห่วงใย รับมือโรคร้าย ให้การคุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระยะและคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี โดยผู้เอาเบี้ยประกันสามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ย ประกันสุขภาพ ได้เองตั้งแต่ 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ20 ปี โดยสามารถแบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นรายงวดทั้ง รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือนและรายปี โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดถึง 10,000,000 บาท โดยอายุที่สามารถเอาประกันได้ตั้งแต่ 1 วัน – 70 ปี

สำหรับคนสำคัญของครอบครัวนั้น การเลือกทำประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง หรือ ประกันอุบัติเหตุ ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณในการรับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดได้ แถมยังได้รับการชดเชยระหว่างรับการรักษาด้วยเช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.scb.co.th/th/about-us.html

 

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 9

Total 0 Votes
0%
0
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ x
()
x
Shares
Share This