ทางบริษัท มีวัตถุประสงค์ ในเรื่องของการให้บริการด้านการจดทะเบียนบริษัท โดยเน้นในเรื่องของการให้บริการที่ดี การดำเนินงานมีคุณภาพ และลูกค้าของเราทุกท่านจะได้รับความที่สะดวก สบายและรวดเร็ว
หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียน
หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนนั้นก็มีหลายอย่าง แตกต่างกันไปตามรูปแบบของการจดทะเบียน มีทั้งการจดทะเบียนในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด, การจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัท จำกัด,จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท จำกัด มหาชน เป็นต้น รวมทั้งจดทะเบียนแก้ไขต่าง ๆ งานขึ้นทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม ลูกค้าสามารถมาใช้บริการจดทะเบียนกับทางบริษัทฯ เราได้ เราดำเนินงานและบริหารงาน โดยทีมงานมืออาชีพ โดยมีรายละเอียดงานที่ให้บริการ และอัตราค่าบริการมีดังนี้

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จดทะเบียนแก้ไขการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายสถานประกอบการ เพิ่มทุน ลดทุน ฯลฯจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะแจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร งานขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง
อัตราค่าบริการในการจดทะเบียน
รับจดทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน ค่าบริการ 9,500 บาท
– จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ทุนไม่เกิน 1 ล้าน) ค่าบริการ 5,000 บาท
– จดภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ค่าบริการ 2,000 บาท⦁ แจ้งเลิกกิจการ 10,000 บาท
– จดทะเบียนพาณิชย์ 1,500 บาท
– คัดหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ 500 บาท
( อัตราค่าธรรมเนียม ได้รวมค่าธรรมเนียมของทางราชการแล้ว )

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Hits: 55

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This