เรือนไทย รับสร้าง เรือนไทยล้านนา เรือนไทยสำเร็จรูป ซ่อมแซมเรือนไทยเก่า แกะสลักงานไม้

เรือนไทย รับสร้างบ้านทรงไทย ดำรงไว้ซึ่งฝีมือช่างไทยแบบโบราณ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น รักษาไว้เพื่อ เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย แก่คนรุ่นหลังได้จดจำชั่วลูกชั่วหลาน เราพร้อมมอบคุณค่า อันคู่ควรกับการเป็นเจ้าของ แสดงออกถึง “ความเป็นไทย” มั่นคงและมั่งมี สร้างด้วยช่าง ฝีมือผู้ชำนาญงาน จาก “อยุธยา” ต้นตำหรับของเรือนไทยภาคกลางปลูกสร้างด้วยไม้ที่มี คุณภาพ ได้รับความนิยมและมีชื่อ เป็น มงคล เช่น ไม้สักทอง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้ชิงชัน ไม้มะค่าโมงไม้มันปลา ไม้ตะแบก เป็นต้น

เรา รับสร้างบ้านทรงไทย ทั้งแบบเรือนแฝด เรือนหมู่ เรือนเดี่ยว และเรายังรับสร้างบ้านทรงไทยแบบต้นตำรับบ้านทรงไทยภาคกลาง ปลูกสร้างทั้งไม้เก่าและใหม่

นอกจากรับสร้างบ้านทรงไทยแล้ว เรายังรับซื้อ-ขายบ้านไม้เก่า

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Shares
Share This