โรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux disease: GERD) พบได้ตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงผู้ใหญ่ เป็นภาวะที่น้ำ
ย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร อาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกหรืออาการ
ขย้อนจนรบกวนชีวิตประจำวันได้

สาเหตุโรคกรดไหลย้อน
ความผิดปกติของหูรูดส่วนปลายหลอดอาหารที่ทำหน้าที่ป้องกันกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมีความดันของหูรูด
ต่ำหรือเปิดบ่อยกว่าในคนปกติ ความผิดปกติเหล่านี้อาจเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และยาบางชนิด เช่น
ยารักษาโรคหอบหืดบางตัว
ความผิดปกติในการบีบตัวของหลอดอาหาร ทำให้อาหารที่รับประทานลงช้าหรืออาหารที่ไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะ
อาหารค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติ
ความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหาร ทำให้อาหารค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานกว่าปกติ ทำให้เพิ่ม
โอกาสการไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหารมากขึ้น อาหารประเภทไขมันสูงและช็อกโกแลตจะทำ
ให้กระเพาะอาหารบีบตัวลดลง

กระบวนการบบรเทาอาการให้ค่อยๆหายไป เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ คือ สมุนไพรแก้กรดไหลย้อน ส่วนมากผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแก้กรดไหลย้อนจามากจากขมิ้นชันที่ละลายน้ำได้เป็นหลักและอาจจะมีส่วนผสมอื่นมาช่วยเสริมด้วย เนื่อง

อีกกระบวนการคือการรักษาด้วยการปรับพฤติกรรมประจำวัน ให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อน
การปฏิบัติตัว
ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่มาก สามารถรักษาได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตดังต่อไปนี้
ระวังน้ำหนักตัวไม่ให้มากหรืออ้วนเกินไป
หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ หรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด อาหารไขมันสูง ช็อกโกแลต
หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและการสูบบุหรี่
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อเย็นปริมาณมาก และไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทานอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปหรือรัดเข็มขัดแน่นจนเกินไป
ควรรับประทานอาหารปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง
ปรับหรือหนุนหัวให้สูงอย่างน้อย 6 นิ้ว
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
พยายามหลีกเลี่ยงความเครียด

ดังนั้นจะเลือกสมุนไพรแก้กรดไหลย้อนหรือการดูแลตัวเองให้มากขึ้นก็สามารถเลือกได้ แต่ในบางท่านอาจเลือกควบ
คู่ในการช่วยให้กรดไหลย้อนหายเร็วขึ้นคือรับทั้งสมุนไพรแก้กรดไหลย้อนและเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันไปด้วย

อ่านบทความแนะนำ :

Shares
Share This