5 1 ให้คะแนนโหวต
Article Rating

วิธีเช็คสถานะ เงินชราภาพประกันสังคม แบบง่าย ๆ

         ในปัจจุบันนนี้การตรวจสอบสิทธิประกันสังคมอย่าง การตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ข้อมูลการส่งเงินสมทบ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ และ การเช็คสถานะ เงินชราภาพประกันสังคม หรือ ประกันสังคมเกษียณอายุ55 ซึ่งทั้งหมดนี้คุณสามารถเช็คผ่านเว็บของสำนักงานประกันสังคมได้ตลอด 24 ชั่วโมง วันนี้เราจึงมีข้อมูลดี ๆ สำหรับการเช็คเงินชราภาพ และการคำนวณเงินบำเหน็จและบำนาญชราภาพมาฝากกัน

เงินชราภาพประกันสังคม คืออะไร

เงินชราภาพประกันสังคม หรือ จะเรียกว่าบำเหน็จและ บำนาญประกันสังคม ซึ่งจะได้รับเมื่อยามเกษียณ ซึ่งมาจาก 3% ของฐานเงินเดือน ซึ่งบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพไม่ถึง 180 เดือน ส่วนบำนาญชราภาพ สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายสมทบมากกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี จะติดต่อกันหรือไม่ก็ได้

 

เช็คเงินชราภาพประกันสังคม จากเว็บไซต์ประกันสังคม

 1. เช็คได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน https://www.sso.go.th/wpr/main/login หรือ แอปพลิเคชันของประกันสังคม
 2. สามารถสมัครสมาชิกก่อนได้ที่ (https://www.sso.go.th/wpr/main/register)
 3. หลังจากสมัครสมาชิก สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้เลย
 4. กดเข้าหัวข้อ “ผู้ประกันตน”
 5. โดยกดเข้าหัวข้อ “การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ” เพื่อดูยอดเงินสะสมที่ระบบแจ้งไว้

 

โดยยอดเงินสะสมที่แสดง ประกอบด้วย

 1. ปีที่ชำระ (รายปี)
 2. จำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตน
 3. จำนวนเงินสมทบของนายจ้าง
 4. จำนวนเงินสมทบของรัฐ
 5. ยอดเงินรวม (รายปี)

 

วิธีคำนวณประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพ แบ่งได้เป็น 2 กรณี

 1. กรณี ที่จ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนและนายจ้างนำส่งพร้อมผลประโยชน์ทดแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด
 2. กรณีที่จ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ ไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ โดยในเว็บไซต์มีวิธีแสดงการคำนวณ

โดยการคำนวณเงินเดือนของผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคมจะคำนวณจากเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินบำเหน็จ

 1. อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 2. จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 1 – 179 เดือน
 3. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

 

วิธีคำนวณประโยชน์ทดแทนกรณี บำนาญประกันสังคม

เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน แม้ว่าจะหยุดส่งไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาเข้าระบบประกันสังคมใหม่ หรือส่งติดต่อกัน 15 ปีก็ตาม จะมีสิทธิ์รับบำนาญเท่ากับ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (ฐานเงินเดือนสูงสุดที่คิดคือ 15,000 บาท)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรับเงินบำนาญ

 1. อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 2. จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป
 3. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

หากคุณทราบแล้วว่าคุณได้รับเงิน ประกันสังคมเกษียณในขณะที่อายุ 55 ปี ก็อย่าลืมไปยื่นเรื่องรับเงินภายในระยะเวลา 1 ปีเท่านั้น หากเกิดกว่านั้นแล้วละก็คุณจะถูกตัดสิทธิ และเงินส่วนนี้จะเข้าไปอยู่ในกองกลางทันที

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.plus.co.th/articles/PLUS-1241/เงินสมทบกรณีชราภาพ-ประกันสังคม-เลือก-บำเหน็จหรือบำนาญ

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 93

Total 1 Votes
0%
1
0
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ x
()
x
Shares
Share This