ซื้อประกันสุขภาพ ต้องเทียบอะไรบ้าง 

เพราะเรื่องของการเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องไกลตัว คือเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรา ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า การมีอายุที่มากกว่าจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพได้เร็วกว่า ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมายมายที่สามารถเกิดความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บได้เร็วกว่า เช่น สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว อาหารการกิน วิถีชีวิตทำร้ายสุขภาพมากเกินไป ทำให้เกิดการเจ็บป่วยก่อนวัยสมควร รวมถึงโรคประจำตัวที่ติดตามมาตั้งแต่แรกเกิด เป็นต้น

นี่คงเป็นเหตุผลหลักที่เราจะต้องวางแผนเปรียบเทียบประกันสุขภาพให้รัดกุมตั้งแต่เนิ่นๆและสร้างความอุ่นใจให้ยาวนาน จนถึงวัยเกษียณ ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะต้องวางแผนกันอย่างไรและมีเงื่อนไขอะไรประกอบในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

 

เปรียบเทียบประกันสุขภาพได้ที่ rabbit finance

จะเปรียบเทียบประกันสุขภาพ ต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง 

1.ช่วงอายุ

ช่วงอายุคือองค์ประกอบในการประเมินความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ประเมินแนวโน้มที่จะประสบโรคภัยต่างๆตลอดช่วงอายุนั้นๆ

2.ระยะเวลาคุ้มครอง

ระยะเวลาที่ใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปของแผนประกันสุขภาพอยู่ระหว่าง 6-80 ปี จากข้อมูลการช่วงอายุที่คนเรามีชีวิตอยู่

3.เงื่อนไขความคุ้มครอง

จะประกอบด้วยรายการความคุ้มครองมาตรฐานทั่วไป เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ประเภทการรักษา การได้รับเงินคืน และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนระดับต่างๆ พิจารณาจากการชำระเบี้ยประกันรายเดือนและรายปี

4.เบี้ยประกัน

การชำระเบี้ยประกัน จะแบ่งตามช่วงอายุของผู้เอาประกัน เพศหญิงและเพศชาย การแบ่งแผนต่างๆ ตามราคาของเบี้ยประกันซึ่งจะมีราคาที่ถูกและสูงตามความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป

5.เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ยกเว้น จะปรากฎในท้ายสัญญา ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องศึกษาให้ดีก่อนซื้อประกันสุขภาพทุกครั้ง เพื่อป้องกันการจ่ายเบี้ยชำระที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโรคหรือการรักษาที่ผิดเงื่อนไข

ข้อสังเกตุเกี่ยวกับการวางแผนเปรียบเทียบประกันสุขภาพ

อย่างไรก็ตามผลประโยชน์และความคุ้มครองคือหัวใจสำคัญของการ วางแผนประกันสุขภาพ อย่าลืมประเมินสุขภาพของตัวเองเบื้องต้นว่ามีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยในระดับไหน โรคที่มีแนวโน้มที่จะเกิด แม้ว่าแผนประกันในการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่จะไม่เน้นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าร่วมสิทธิประกันสุขภาพก็ตาม การขอคำปรึกษาจากตัวแทนขายประกันจะช่วยให้เข้าใจความคุ้มครองที่ครอบคลุมและผลประโยชน์ได้ดี รวมถึงการให้บริการและคำแนะนำตลอดสัญญาและความคุ้มครอง

เมื่อเราทราบถึงรายละเอียดของแผนเทียบประกันสุขภาพแล้ว ลองเปรียบเทียบดูว่าต้องการประกันสุขภาพรูปแบบใดที่เหมาะกับเรามากที่สุด แล้วเรามาเริ่มวางแผนเรื่องสุขภาพให้รัดกุม เพื่อที่จะได้ดูแลคนที่เรารักไปนานๆ อย่างสบายใจ

 

 

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Hits: 14

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This