ไม่ว่าจะบริษัทเอกชน ข้าราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ เมื่อองค์กรนั้นๆ เริ่มเติบโต การพัฒนาบุคลากรด้วยการเสริมทักษะควบคู่ไปด้วยจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อสร้างทีมให้แข็งแกร่ง และดำเนินงานตรงตามจุดประสงค์ นอกจากจะต้องใช้ทั้งความรู้ ความสามารถของตัวบุคคลแล้ว องค์กรสามารถส่งเสริมบุคลากรของตัวเองอีกทางได้ ด้วยการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการทำงาน ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ สามารถส่งบุคลากรของตัวเองไปเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรกับวิทยากรนอก หรือเหล่าผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะได้ ซึ่งวิธีการนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เรามาดูกันว่าในปี 2018 นี้ มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรอะไรบ้างที่น่าสนใจ

หลักสูตรรับมือกับความเปลี่ยน (สำหรับระดับผู้นำและผู้บริหาร)

บุคลากรบางท่านที่พึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นทีมผู้บริหาร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาบุคลากรท่านนั้นให้มีทักษะที่แข็งแรงยิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เหมาะสมกับสภาวะการเป็นผู้นำ นอกจากการอบรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำแก่บุคลากรแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงไม่แพ้กันคือทักษะการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ด้วยหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารรูปแบบใหม่นี้ จะเตรียมคุณให้กลายเป็นผู้นำที่มีความพร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้บุคลากรท่านนั้นสามารถก้าวขึ้นมาบริหารองค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จ บริหารงานแบบรู้เท่าทัน มีวิสัยทัศน์ กำจัดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์

หลักสูตรสร้างพลังบวกและเสริมความเป็นผู้นำ

บางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องส่งผู้บริหารหรือบุคลากรที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเข้าอบรมพัฒนาบุคลากรเท่านั้น แต่บุคลากรทั่วๆ ไปก็สามารถเข้าอบรมได้เช่นกัน แม้ชื่อจะบอกว่าหลักสูตรการสื่อสาร เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ แต่แท้จริงบุคลากรระดับไหนก็สามารถพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเองได้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานทุกส่วน อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการสร้างพลังและอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่น สอนให้คุณเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อเลือกใช้รูปแบบของอิทธิพลเชิงบวกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรนี้เหมาะกับคนยุคใหม่ที่ต้องการทำงานควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

Client for Life

ที่สุดของการได้ใจลูกค้าองค์กรธุรกิจไม่ควรพลาดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรนี้เด็ดขาด Cilent For Life คือหลักสูตรเจาะลึก และให้คุณได้พัฒนาบุคลากรของคุณมากกว่าหลักสูตรอบรมการบริการทั่วไป เพราะนอกจากจะมีการพัฒนาบุคลากรให้เก่งขึ้นทางด้านบริหารจัดการแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนคุณให้ก้าวสู่การเป็นสุดยอดที่ปรึกษาในใจลูกค้า สู่การบริการที่เป็นเลิศ ค้นพบเคล็ดลับความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับส่วนตัว และระดับองค์กรกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณและองค์กรของคุณได้ครองใจลูกค้าในระยะยาว ขั้นกว่าของการอบรมพัฒนาบุคลากรทั่วๆ ไป

 

การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องระดับสากล ในอนาคตอาจมีหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย ต้องหมั่นติดตามข่าวสารเพื่อจะก้าวให้ทันโลก และอย่าหยุดพัฒนาตัวเอง เพราะถ้าหากคุณไม่พัฒนาตัวคุณเองก่อน ก็ยากที่จะไปพัฒนาองค์กร อย่าลืมที่จะพิจารณาเลือกโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณมากที่สุด เพื่อประสิทธิผลที่ดีเยี่ยมในภายภาคหน้า เพราะไม่ว่าจะยอดขาย กำไร หรือภาพลักษณ์ก็เกิดขึ้นจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพทั้งนั้น

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Shares
Share This