เรื่องสำคัญ 3 ข้อที่ควรรู้ ก่อนยกเลิกประกัน Cigna มาอ่านกันเลย

 

          ในวัยที่อายุเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้ชีวิตประจำวันนั้นมีมากขึ้น ทำให่การทำประกันทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันโรคร้ายจาก Cigna ประกันภัย เป็นสิ่งสำคัญากขึ้น ด้วยคุ้มครองที่คุ้มค่าและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับ แต่การทำประกันจะให้ความคุ้มครองที่อื่น ๆ  ด้วย เช่น เงินชดเชยในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียความสามารถในการมองเห็น หรือเงินชดเชยรายได้ต่อวันเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีหลายคนที่กำลังลังเลว่าควร ยกเลิกประกัน Cigna ดีหรือไม่ เนื่องจากไม่มีโอกาสได้เคลมประกัน อย่างไรก็ตามยังมี 3 เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจ

 

          เรื่องแรกที่ต้องรู้คือ หมดโอกาสรับเงินชดเชยก้อนใหญ่ สำหรับการรักษาต่อเนื่องเมื่อตรวจพบโรคร้ายตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้าย เช่น โรคมะเร็งทุกระยะ โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต ส่วนประกันอุบัติเหตุจะได้รับเงินชดเชยในกรณีทุพพลภาพถาวร สูญเสียการมองเห็น หรือเสียชีวิต ซึ่งเงินก้อนนี้จะช่วยให้ผู้ทำประกันมีเงินไว้ใช้รักษาตัวต่อเนื่อง รวมถึงมีเงินสำรองไว้ให้คนข้างหลังไว้ใช้จัดการเรื่องต่าง ๆ อีกด้วย

 

เรื่องที่สองคือ จำกัดสิทธิ์ในการเข้ารักษาตัวได้ในบางโรงพยาบาลเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่สิทธิพื้นฐานจะจำกัดอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐบาล ส่วนสิทธิประกันตนและประกันสังคมสามารถเข้ารักษาพยาบาลตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้น แต่หากทำประกันกับ Cigna ประกันภัย สามารถเลือกเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งในกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

 

เรื่องที่สามคือ  เมื่อยกเลิกประกัน Cigna แล้วต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองในทุกกรณี ทั้งกรณีเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหากมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ถือว่ายังพอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวเองได้ แต่ถ้าตรวจพบโรคร้ายแรงหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นโคม่าหรือต้องรักษาต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจต้องแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นหากทำประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพจะช่วยให้หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไปโดยปริยาย

 

ก่อนตัดสินใจจะยกเลิกประกัน Cigna นั้นทำให้เสียสิทธิประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ที่แน่นอนว่าหากยกเลิกประกันไปแล้วจะทำให้ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลเต็มที่และต่อเนื่อง สุดท้ายก็อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายอย่างประเมินค่าไม่ได้ ดังนั้นก่อนตัดสินใจยกเลิกประกัน Cigna ควรพิจารณาถึงผลกระทบให้ถี่ถ้วน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและความคุ้มครองของทุกแผนประกันได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า Cigna โทร 1758 หรือ 0-2763-0000 ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Shares
Share This