0 0 ให้คะแนนโหวต
Article Rating

แนะนำ ประกันห่วงใยคุ้มครองมะเร็ง scb ประกันโรคร้ายแรงตอบโจทย์สำหรับผู้มีความเสี่ยง

โรคมะเร็ง เป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่พบได้บ่อยในคนวัยทำงานจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งมากที่สุด โดยมะเร็งที่พบได้บ่อย เช่น มะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งตับและมะเร็งปอด เป็นต้น ทำให้คนไทยที่ไม่เห็นความสำคัญของการซื้อประกันโรคร้ายแรงจำนวนไม่น้อยจึงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการสูญเสียรายได้ในช่วงระหว่างการรักษา

SCB เห็นความสำคัญและคุณค่าของทุกชีวิต จึงออกแบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกระยะ โดยจุดเด่นของ SCB ประกันโรคมะเร็ง มีดังนี้

  • ให้ความคุ้มครองมะเร็งทุกระยะ โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็นการคุ้มครองโรคมะเร็งในระยะที่ 1 เมื่อตรวจพบก้อนเนื้อหรือเซลล์มะเร็งระยะเริ่มต้นและการคุ้มครองมะเร็งระยะที่ 2 – 4 ที่ก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือขยายตัวไปยังอวัยวะใกล้เคียง โดยมีแผนการคุ้มครองให้หลายแบบโดยมีวงเงินเอาประกันโรคร้ายแรงเริ่มต้น 500,000 – 1,500,000 บาท โดยมีข้อตกลงในการคุ้มครองพิเศษ คือ บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ในกรณีที่วันวินิจฉัยโรคจะต้องเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เท่านั้น
  • ดูแลผลประโยชน์ของผู้เอาประกันด้วยการให้ค่าชดเชยรายวันในระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง วันละ 5,000 บาท สูงสุด 600 วัน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อตรวจพบมะเร็งด้วยการงดเว้นค่าเบี้ยประกันชีวิต (เพิ่มเติมที่ : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/insurance/savings-insurance.html) แต่ยังคงให้ความคุ้มครอง รวมถึงรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาหรือเสียชีวิตทุกกรณี สูงสุด 1,500,000 บาท

ประกันสุขภาพ SCB โรคมะเร็ง กำหนดอายุในการรับประกันภัยตั้งแต่ 1 วัน – อายุ 55 ปี แต่ให้ระยะเวลาในการคุ้มครองจนถึงอายุ 65 ปี โดยผู้ที่เอาประกันจะต้องไม่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เช่น คนงานก่อสร้าง จนท.รักษาความปลอดภัย หรือนักแสดงผาดโพน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เอาประกันจะต้องการตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกันชีวิตสุขภาพ SCB โรคมะเร็งและมีผลการตรวจสุขภาพที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ SCB กำหนด รวมถึงการซื้อประกันโรคร้ายแรงแผนนี้จะสามารถซื้อได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

สำหรับวิธีการชำระเบี้ยประกันผู้เอาประกันสามารถเลือกการจ่ายเป็นรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือนหรือรายปี ได้ตามความสะดวก ทั้งนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารไทยพานิชย์ทุกรูปแบบจะได้รับสิทธิเงินคืนสูงสุดถึง 15,000 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับโรคร้ายเต็มจำนวน

แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อประกันสุขภาพโรคมะเร็งจะค่อนข้างสูงแต่ก็เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ที่ต้องใช้ชีวิตที่เผชิญความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจากปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รอบตัว นอกจากนี้ ขอแนะนำ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจทุกเส้นทาง ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม ซึ่งการลงทุนซื้อประกันดี ๆ ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยแต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตได้

 

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 7

Total 0 Votes
0%
0
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ x
()
x
Shares
Share This