นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2562 ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 ทีม คือ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี ปรากฎว่า วิทยาลัยสารพัดช่างตราด สามารถรักษาแชมป์โดยคว้ารางวัลชนะเลิศต่อเนื่องให้แก่ประเทศไทยเป็นสมัยที่ 10 ให้แก่ประเทศไทยได้ 

โดยครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายเกริกไกร นนทลักษณ์ และนางรุ่งนภา อุดมชลปราการ นักศึกษา 4 คน ได้แก่ น.ส.พรรณนิภา นามวิชัย ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรม นายชโยทิต สุขสวัสดิ์ ปวช.2 นายธวัชชัย สนธิพิณ ปวช.3 นางสาวน้ำฝน จันทร์จรูญ ปวช.3 แผนกวิชาการโรงแรม ส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี ครองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ร่วมกัน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวอีกว่า ในการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติปีนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 55 ทีม จาก 5 ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษ ประกอบด้วย ไทย รัสเซีย เดนมาร์ก อังกฤษ จีน ฮ่องกง และไต้หวัน ทั้งนี้ทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.05 น.

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Shares
Share This