กัลฟ์ ร่วมกับกฟผ. สร้างโรงไฟฟ้า มูลค่า 400 ลบ.

          นายสารัชถ์ รัตนาวะดี  (sarath ratanavadiผู้บริหารบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULFเข้าร่วมลงนามกับกฟผ. สร้างโรงไฟฟ้าขนาด 5,000 เมกะวัตต์ วงเงิน 400 ล้านบาท มั่นใจผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามแผน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ กัลฟ์ นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ ได้เปิดเผยว่า ได้ลงนามกับ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ฃในสัญญางานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรม(ภาคสนาม) โดยให้ กฟผ. เข้ามาดูแลงานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรมและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง มูลค่ารวม 400 ล้านบาท โดยขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5,000เมกะวัตต์ เนื่องจาก กฟผ.เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงโดยเฉพาะฝ่ายก่อสร้างโรงไฟฟ้า และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ การที่ได้ร่วมงานกับ กฟผ.ทำให้กัลฟ์มั่นใจได้ว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามกำหนด และได้โรงไฟฟ้าที่มีคุณภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กัลฟ์วางไว้

ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เปิดเผยว่า เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตเพิ่มขึ้น จากนโยบายของภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กฟผ.หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมพัฒนาโครงการอื่น ๆ กับกัลฟ์อีกในอนาคต

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 25

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This