Websitegang Forum

สังคมออนไลน์ สาระ ข่าวสาร SEO ออกแบบเว็บไซต์ ถาม-ตอบ ปัญหา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

รู้หรือไม่ ควรกำหนด...
 
Notifications
Clear all

รู้หรือไม่ ควรกำหนดค่านิยมขององค์กรอย่างไร จึงจะประสบผลสำเร็จ


(@unyana)
Estimable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 134
Topic starter  
image

องค์กรในไทย เริ่มให้ความสำคัญกับค่านิยมองค์กรหรือ core value มากขึ้น ซึ่งในระยะหลัง ๆ มานี้ โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีจำนวนบุคลากรมาก แต่ก็จำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

 

core value คืออะไร สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้อย่างไร

core value คือค่านิยมองค์กร ซึ่งควรที่จะกำหนดขึ้นมาโดยการพิจารณาร่วมกันภายในองค์กรเอง เพื่อช่วยเตือนใจคนภายในองค์กร และบอกกับคนนอกองค์กรว่า องค์กรของเรานั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของอะไรเป็นลำดับแรก ๆ เช่น RS Group ได้มีการกำหนด core value ไว้ด้วยกัน 4 ข้อ ได้แก่ แรงบันดาลใจ แรงผลักดัน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และแน่วแน่ที่เป้าหมาย นั่นหมายความว่า RS Group นั้นให้ความสำคัญกับทั้งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ความสำคัญกับ energy ที่จะช่วยผลักดันงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และยังให้ความสำคัญกับการทำเป้าหมายให้สำเร็จ และไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรหรือว่าคนนอกองค์กร เมื่อได้อ่านแล้วก็จะรับรู้ได้ถึงพลังงานดี ๆ และความมุ่งมั่นที่อาร์เอสมี และสื่อออกมาได้อย่างลงตัว อย่างไรก็ตาม หากมีการกำหนดค่านิยมขององค์กรไว้ แต่บุคลากรนั้นไม่ประพฤติปฏิบัติตาม ก็คงจะไปถึงความสำเร็จได้ยาก ซึ่งในทางกลับกัน หากทุกคนในองค์กรนั้นร่วมมือร่วมใจและยึดมั่นในค่านิยมขององค์กรร่วมกัน การดำเนินงานก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อความสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจเกิดขึ้น ผลสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล 

 

ควรกำหนดค่านิยมขององค์กรอย่างไร จึงจะประสบผลสำเร็จ

ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจก่อนว่า ค่านิยมองค์กร คือสิ่งที่ไม่ควรลอกเลียนแบบกัน เนื่องจากแต่ละองค์กรนั้นมีประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป และเลือกให้ความสำคัญกับสิ่งที่ต่างกัน เช่นธุ รกิจโฆษณามักจะให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์มาก่อนเรื่องอื่น ธุรกิจประเภทโรงแรมมักจะให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าเป็นอันดับแรก ในขณะเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน ผู้บริหารก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น องค์กร 2 แห่งนั้นทำธุรกิจประเภทโรงพิมพ์เหมือนกัน แต่แห่งแรกให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว ความคิดสร้างสรรค์ การทำตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน ส่วนอีกแห่งให้ความสำคัญกับความถูกต้องแม่นยำ ความตรงต่อเวลา และการรับประกันงานพิมพ์ ดังนั้นทั้ง 2 โรงพิมพ์นี้ จึงมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลูกค้าที่อยากได้งานด่วน ก็มักจะเลือกแห่งแรก แต่ถ้าหากลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความถูกต้องแม่นยำ ก็จะเลือกใช้โรงพิมพ์แห่งที่ 2 อย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้จะช่วยนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จได้ หากทุกคนในองค์กรเลือกปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ตั้งไว้ เพราะเมื่อแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะช่วยลดบรรยากาศของความขัดแย้งภายในองค์กรลง เมื่อบรรยากาศในการทำงานดี ผลงานก็มักจะออกมาดีตามไปด้วย เมื่อลูกค้าได้รับการบริการหรือสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ องค์กรก็จะได้ลูกค้าประจำเพิ่ม และยังมีการบอกกันต่อไปแบบปากต่อปาก ความสำเร็จก็จะเป็นขององค์กรได้ในที่สุด

image

ดังในตัวอย่างที่ยกให้เห็นได้ถึงค่านิยมขององค์กรใหญ่อย่างอาร์เอส เมื่อคนในองค์กรต่างร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยค่านิยมเดียวกัน ความสำเร็จในทุกวันนี้ ทั้งในด้านสื่อบันเทิงและการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ จึงได้เกิดขึ้นมา หากอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชั้นนำ สมัครงานกับ RS ได้ที่นี่  https://www.rs.co.th/th/career/

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานทีมเวิร์ค ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/การทำงานเป็นทีมเวิร์ค/

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/คุณสมบัติ-วัฒนธรรมองค์ก/

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทอาร์เอส ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/


Quote

Hits: 336692

Shares
Share This