Websitegang Forum

สังคมออนไลน์ สาระ ข่าวสาร SEO ออกแบบเว็บไซต์ ถาม-ตอบ ปัญหา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารขอลดหย่อนภาษี...
 
Notifications
Clear all

เอกสารขอลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกมีอะไรบ้าง เช็คได้ที่นี่


(@unyana)
Estimable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 144
Topic starter  
มาตรการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกมีใช้มาแล้วหลายยุคหลายสมัย เพื่อส่งเสริมให้ประชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง และช่วยให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งในปี 2562 ก็มีการส่งเสริมมาตรการนี้เช่นเดียวกัน โดยจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนมีบ้านได้สูงสุด 70,000 บาทเลยทีเดียว เราลองไปดูกันว่าจะมีวิธีลดหย่อนภาษีบ้านอย่างไรบ้าง 
วิธีลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก สามารถยื่นแบบภาษีเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์ และสำนักงานพื้นที่ของกรมสรรพากร โดยจะต้องใช้เอกสารลดหย่อนภาษีบ้านดังนี้
- หนังสือรับรองว่ามีการซื้อขายบ้านจัดสรรหรือว่าโครงการคอนโดจริง 
- หนังสือรับรองว่าเป็นการซื้อโครงการบ้านจัดสรรหรือ condominium แห่งแรกของผู้ซื้อ 
- สำเนาสัญญาขาย (ท.ด.13) สำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุดในอาคารชุด (อ.ช.23) หรือสำเนาหนังสือโอนกรรมสิทธิ์อาคารพร้อมที่ดินหรือคอนโดมิเนียม 
โดยสามารถยื่นขอลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกเช่นเดียวกับการขอลดหย่อนภาษีในกรณีอื่น ซึ่งต้องใส่มูลค่าที่สามารถลดหย่อนได้จากภาษีบ้านหลังแรกโดยคำนวณจากเงินที่รัฐบาลจ่ายให้สูงสุด 200,000 บาท คูณกับอัตราภาษีที่เงินได้ต้องจ่ายโดยอิงกับรายได้ตลอดทั้งปี อย่างเช่น มีเงินได้ประจำปีอยู่ระหว่าง 150,001 - 300,000 บาท จะต้องเสียภาษี 10% ดังนั้นจะได้ค่าลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกอยู่ที่ 200,000 ×10% เท่ากับ 20,000 บาท ซึ่งถ้าใครที่ต้องเสียภาษีอัตราต่ำหรือสูงกว่านี้ก็จะได้ค่าลดหย่อนแตกต่างกันไป โดยจะสามารถลดหย่อนได้สูงสุด 70,000 บาท สำหรับผู้ที่เสียภาษีปีละ 35% 
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะขอยื่นลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก ประกอบไปด้วย 
- ต้องซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ โครงการบ้าน ทั้งแบบ โครงการบ้านเดี่ยว หรือ ทาวน์เฮ้าส์ หรือ condo หลังแรก ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2562
- ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เกิน 150,000 บาท เพราะถ้าหากรายได้ต่ำกว่านี้ก็ไม่ต้องเสียภาษี 
- ต้องไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หลังจากวันจดทะเบียนซื้อขาย เป็นเวลา 5 ปี 
- อสังหาฯ ที่ซื้อจะเป็นบ้านใหม่หรือคอนโดใหม่หรือบ้านแบบมือสองก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับเงินลดหย่อนตามราคาจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งคอนโดติดรถไฟฟ้าหรือคอนโดใกล้ bts หรือบ้านแบบต่าง ๆ เกือบทุกหลังก็เกินสองแสนบาทอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จึงนำสองแสนบาทนี้ไปคำนวณได้เลย 
 
สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองนั้นมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างต้น ก็สามารถยื่นขอลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกผ่านทางเว็บไซต์หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ ซึ่งใกล้ครบกำหนดขยายเวลาในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้ว ดังนั้นต้องรีบเตรียมเอกสารลดหย่อนภาษีบ้านและดำเนินการในขั้นต่อไปได้เลย ซึ่งถ้าใครยื่นแบบภาษีเงินได้ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นขอสิทธิ์นี้ก็สามารถยื่นใหม่ภายในเวลาที่กำหนดได้
 

Quote

Hits: 337171

Shares
Share This