Websitegang Forum

สังคมออนไลน์ สาระ ข่าวสาร SEO ออกแบบเว็บไซต์ ถาม-ตอบ ปัญหา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

กัลฟ์และกฟผ. ร่วมกั...
 

กัลฟ์และกฟผ. ร่วมกันเซ็นสัญญา ดูแลงานบริการ โรงไฟฟ้าไอพีพี  

  RSS

unyana
(@unyana)
Trusted Member
Joined: 8 เดือน ago
Posts: 84
มิถุนายน 14, 2019 9:36 am  

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (GULF)  นำโดย สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า กัลฟ์อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  กัลฟ์เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการให้ผู้มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างและพัฒนาโรงไฟฟ้าเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว กัลฟ์จึงได้ให้กฟผ.เข้ามาดูแลงานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรมและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5,000 เมกะวัตต์ โดยมีการลงนามในสัญญางานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรม (ภาคสนาม) มูลค่ารวม 400 ล้านบาท

สัญญาที่บริษัท กัลฟ์ นำโดย นาย sarath ratanavadi ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกฟผ. ร่วมกันลงนามในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 สัญญา สัญญางานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรม (ภาคสนาม) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า GSRC ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 2,500 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อายุสัญญาประมาณ 4 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – เดือนตุลาคม 2565 และสัญญางานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรม (ภาคสนาม) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า GPD ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 2,500 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง อายุสัญญาราว 4 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 -เดือนตุลาคม 2567

และนางพรทิพา ยังได้กล่าวไว้ว่า "การที่กัลฟ์เลือก กฟผ. เข้ามาเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าไอพีพี ทั้ง 2 แห่ง เนื่องจาก กัลฟ์เห็นว่า กฟผ. มีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงอย่างฝ่ายก่อสร้างโรงไฟฟ้า และบุคลากรที่มีคุณภาพ การที่ได้ร่วมงานกับกฟผ.ทำให้มั่นใจได้ว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามกำหนด และได้โรงไฟฟ้ามีคุณภาพ ผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กัลฟ์วางไว้"

ด้านนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า “กัลฟ์ได้มอบความไว้วางใจให้กฟผ.มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตเพิ่มขึ้น จากนโยบายของภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ซึ่ง กฟผ. หวังว่าได้มีโอกาสร่วมพัฒนาโครงการอื่น ๆ กับกัลฟ์อีกในอนาคต”


Quote
Share:

Hits: 116161

Shares
Share This

Please Login or Register