บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF  ภายใต้การบริหารของ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (sarath ratanavadi) จัดการนำคณะผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติกำลังการผลิต 1,600 เมกะวัตต์  โดยให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตะกอนดิน โดยมีการให้ผู้ถือหุ้นร่วมลงทำปุ๋ยอินทรีย์อัดก้อนจากตะกอนดินซึ่งได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าตามแนวคิด Zero Waste

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การนำผู้ถือหุ้นมาเยี่ยมชม เนื่องจากต้องการสื่อสารให้ผู้ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินกิจการของบริษัทมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวแนวทางการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งแผนการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ  โดยเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

“การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าในสถานที่จริง ทำให้ผู้ถือหุ้นได้เรียนรู้ธุรกิจจากสถานที่จริง ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทกัลฟ์” นางสาวยุพาพินกล่าว

โดยด้านนายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  ได้กล่าวว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตะกอนดินที่เกิดจากการกระบวนการผลิตไฟฟ้าเป็นการดำเนินการภายใต้แนวคิด Zero Waste เป็นการส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายและกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดก้อน  ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตะกอนดินอีกจำนวนมากที่ทางกัลฟ์ส่งเสริม เช่น การผลิตบล็อกดิน และการสร้างกระถางต้นไม้จากดินที่สามารถย่อยสลายเองได้ เป็นต้น

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 19

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This