นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทย่อยของ GULF ซึ่งได้แก่ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด (GBL) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ บีแอล ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) แล้ว

กัลฟ์

GULF ภายใต้การบริหารงานของนาย สารัชถ์ รัตนาวะดี (sarath ratanavadi)

โดยโรงไฟฟ้า กัลฟ์ บีแอล ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งขนาด 126.8  MW (เมกะวัตต์) โดยมีกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งจำนวน10 ตัน/ชั่วโมง ทางโครงการได้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.จำนวน 90 MW (เมกะวัตต์) เป็นระยะเวลานาน 25 ปี และยังมีสัญญาระยะยาวเพื่อจำหน่ายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ในจำนวนโครงการผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SPPทั้งหมด 12 ภายใต้การดำเนินการของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด (GMP)  มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 1,563.4เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 225 ตัน/ชั่วโมง โครงการ GBL เป็นโครงการโรงไฟฟ้า SPPก๊าซธรรมชาติโครงการที่ 7และโครงการโรงไฟฟ้า SPPที่เหลือ 5 โครงการ จะมีการทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามกำหนดในระหว่างเดือน พฤศจิกายน ปี 2561ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2562นี้

อ่านบทความแนะนำ :

Shares
Share This