กัลฟ์ ได้เซ็นสัญญา กับกลุ่มบริษัทโอมานออยล์ เอส.เอ.โอ.ซี(โอโอซี) ร่วมทุน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาด 326 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ในปี 2563

บริษัท กัลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด หนึ่งในบริษัทย่อยของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี (sarath ratanavadi) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้เซ็นสัญญา กับกลุ่มบริษัทโอมานออยล์ เอส.เอ.โอ.ซี (โอโอซี) ร่วมทุน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาด 326 เมกะวัตต์

โดยบริษัทกัลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 45% และ กลุ่มบริษัทโอมานออยล์ เอส.เอ.โอ.ซี (โอโอซี) ถือหุ้น 55% ใน บริษัท Duqm Power Company L.L.C.

โดย บริษัท Duqm Power Company L.L.C. เป็นผู้ดำเนินโปรเจกต์ Duqm Independent Power& Water กำลังการผลิตติดตั้ง 326 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตน้ำจืด 1,667 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง
Duqm Independent Power& Water เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm ประเทศโอมาน โดยโครงการนี้จะผลิต จำหน่ายไฟฟ้า และน้ำจืด ตามสัญญาซื้อขายเป็นเวลา 25 ปี และสามามารถต่อสัญญาเพิ่มได้อีก 5 ปี ให้กับโรงกลั่นน้ำมัน Duqm และเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทพลังงงานขนาดใหญ่ของ 2 ประเทศ คือ โอมาน และ คูเวตปิโตรเลียมอินเตอร์เนชั่นแนล จากประเทศคูเวต โดยทั้งคู่จะถือหุ้นฝ่ายละ 50%

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 7

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This