0 0 ให้คะแนนโหวต
Article Rating

scb เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย (SCB Multi Care Multi Claims) ตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อ ประกันโรคร้าย

ทั้งสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่อาหารการกินต่างเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ เช่น โรคมะเร็ง, โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสำคัญ, โรคที่เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิตและโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานและเสี่ยงจากการแบกรับค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การทำ ประกันสุขภาพ scb จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุ้มครองความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สินในยามฉุกเฉิน

SCB Multi Care Multi Claims ประกันชีวิตสุขภาพ ที่มีจุดเด่นในการคุ้มครองความเสี่ยงเมื่อพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรงหลายครั้ง รวมถึงสามารถหยุดชำระเบี้ย ประกันภัย เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรกและยังให้ความคุ้มครองต่อจนครบสัญญา ทำให้ผู้เอาประกันไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

ประกันสุขภาพ SCB Multi Care Multi Claims สามารถจ่ายผลประโยชน์ตามความเสี่ยงได้ 2 ลักษณะ คือ จ่ายเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรงสูงสุดถึง 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จ่าย 100%  ครั้งที่ 2 จ่าย  110%  ครั้งที่ 3  จ่าย 120% ของจำนวนเงินเอา ประกันภัย และจ่ายเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลางสูงสุดถึง 3 ครั้ง โดยจ่ายครั้งละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน นอกจากนี้ในกรณีตรวจไม่เจอโรคร้าย คืนเบี้ยเต็มจำนวนเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาโดยไม่เป็นโรคร้ายแรง นอกจากนี้สำหรับผู้มีรายได้สูงและต้องการลดหย่อนภาษีการทำ ประกันชีวิตสุขภาพ SCB Multi Care Multi Claims ยังสามารถใช้ดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ ฉบับที่ 315 ได้

สำหรับเงื่อนไขในการทำ ประกัน โรคร้ายแรง SCB Multi Care Multi Claims ผู้เอาประกันจะต้องอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 1 วัน ขึ้นไปและสามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกัน เริ่มต้น 300,000 – 20,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน SCB Multi Care Multi Claims ตั้งแต่ 5 – 20 ปี ซึ่งสามารถแบ่งเป็นงวดทั้งรายเดือน, รายสามเดือน, รายหกเดือนหรือรายปี ตามความสะดวกของผู้เอาประกันและผู้ที่สนใจทำ ประกันสุขภาพ จะต้องทำการตรวจสุขภาพและทำแบบตอบคำถามสุขภาพตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือสัญญา SCB Multi Care Multi Claims

ความโดดเด่นของการทำ ประกันโรคร้าย SCB Multi Care Multi Claims อีกหนึ่งประการที่น่าสนใจ คือ บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา, บริการทางการแพทย์ถึงบ้าน หรือบริการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการจัดหาวิกผม เป็นต้น เนื่องจากในกรณีที่ตรวจพบโรคร้ายและต้องทำการรักษา ผู้เอาประกันอาจมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ การได้รับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะช่วยให้สภาพจิตใจฟื้นฟูและมีกำลังใจในการเข้ารับการรักษามากขึ้น

การเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน การทำ ประกันชีวิตสุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและยังช่วยยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยได้ดีกว่า

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 2

Total 0 Votes
0%
0
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ x
()
x
Shares
Share This