หากเราเป็นคนต่างถิ่นและไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว การใช้ชีวิตของคนภาคอื่น เราสามารถเริ่มที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นได้ เพราะการเรียนรู้และเข้าใจถึงความต่างของวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของคนภาคอื่นๆที่เราไม่รู้จักหรือคุ้นเคยทำให้เราเกิดองค์ความรู้และมีการตกตะกอนทางความคิด รวมถึงเข้าใจบริบบทของสังคมในถิ่นเรานั้นด้วย อีกทั้งยังเพิ่มการตระหนักรู้และการเคารพในเรื่องที่มีความแตกต่าง

ทั้งนี้ จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอิสานนั้นมีหลายจังหวัดและก็มีความหลากหลายทางภาษาถิ่นและวัฒนธรรมมากเช่นกัน หากเราจะเริ่มการเรียนรู้และการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานีเองก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะเราสามารถที่จะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างมากมายและเรายังสามารถใช้บริการรถเช่าอุบลที่มีรถเช่าราคาถูก อุบล และถ้าหากเราเดินทางโดยเครื่องบิน ก็สามารถลงจากเครื่องและใช้บริการเช่ารถสนามบินอุบลได้เลย เพราะที่อุบล รถเช่านั้นมีให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเราสามารถค้นหาได้ตามเว็บไซต์ท่องเที่ยวหรือจะสอบถามกับชาวจังหวัดอุบล อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ atsiamtour ได้แชร์ไว้ว่า วัดทุ่งศรีเมือง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมอิสานที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดก็คือ หอไตรกลางน้ำ ที่สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหลังเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทย พม่าและลาว ตัวอาคารเป็นเรือนไทยแบบฝาปะกน ภายในมีตู้เก็บพระธรรมลงรักปิดทองส่วนลวดลายแกะสลักบนหน้าบันที่สวยงามทั้งสองด้านเป็นลักษณะของศิลปะลาว วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง พระอุโบสถสร้างตามแบบวัดเบญจมบพิตร เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคัมพระคู่บ้านคู่เมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีการอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมเข้าขบวนแห่รอบตัวเมืองอุบลฯเพื่อให้ศาสนิกชนได้นมัสการและสรงน้ำ พระแก้วบุษราคัม แกะมาจากแก้าบุษราคัมหน้าตักกว้าง 3 นิ้ว สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมฬี 5 นิ้ว มีความงดงามเป็นอย่างมาก วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) วัดเก่าแก่และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานในพระอุโบสถคือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างขึ้นใน พศ. 2350 ทุกวันเพ็ญเดือน 5 ประมาณเมษายน ของทุกปีจะมีการทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติชาดกและสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดสระประสานสุข หรือวัดบ้านนาเมือง วัดที่มีพระอุโบสถแปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิค นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่หอระฆังประดับเซรามิค พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญมี และวิหารกลางน้ำเรือธรรม นาคราชหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าวิหารกลางน้ำที่สร้างไว้กลางน้ำบนพญานาคราชรูปร่างคล้ายเรือ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างเมื่อปี 2322 เดิมชื่อวัดใต้เทิงตามประวัติกล่าวว่าเดิมมีอยู่ 2 วัด วัดใต้เทิงและวัดใต้ท่า ต่อมายุบรวมกันเป็นวัดเดียวในปี 2545 เหลือแต่คำว่า วัดใต้เทิง สิ่งสำคัญวัดนี้สร้างด้วยศิลปะ 3 ชาติอยู่หลังเดียวกัน คือหลังคาเป็นทรงไทยประยุกต์ส่วนฐานเป็นศิลปะขอมผสมเวียดนาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่หนัก 1 ตื้อ เท่ากับ 1,000 กิโลกรัมจึงได้ชื่ออว่าสักใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Shares
Share This