ซีลโอริง ( Seal Oring) คืออะไร?

ซีลโอริง ( Seal Oring) คือ วัสดุที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลม มีรูปทรงเป็นวงกลม ผลิตมาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติยีดยุ่น (Elastomers Material) จากวัสดุสงเคราะห์หลากหลายชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานต่างๆ และคุณสมบัติที่แตกต่าง เช่น สภาพแวดล้อมของวัสดุที่นำไปใช้ (Fluid) แรงดัน(Pressure) อุณหภูมิความร้อน(Temperature) เป็นต้น

ซีลโอริง (Seal Oring) จะถูกนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ ซีลโอริง จะทำหน้าที่เป็นซีล กันรั่วซึมของ ของเหลว (Liquids) ก๊าซ (Gases) ทั้งในระบบขนถ่าย และระบบกำลังของของไหล (Fluid)

ซีลโอริง (Seal Oring) ที่ดี ควรมีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อสารเคมี และ การใช้งานในอุณหภูมิสูง

ศูนย์รวมซีลแห่งประเทศไทย SEAL CENTER OF THAILAND
บริษัท สุวรรณซีล แทรคเตอร์ จำกัด SUWAN SEAL TRACTOR CO., LTD.
ผลิต ซีลโอริง นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายซีลทุกชนิด

ซีลโอริง