การกำจัดขยะอันตราย   ด้วยวิธีการเผาเพื่อเอาพลังงาน(Burn For Energy Recovery) ด้วยรหัสกำจัด043 เพื่อตอบสนองนโนบาย Zero Landfill ของผู้ประกอบกิจการโรงงานในปัจจุบัน เป็นการใช้หลักการการเผาไหม้ ในการทำลายหรือเปลี่ยนสภาพขยะที่อยู่ในรูปของแข็งให้กลายเป็นก๊าซ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไอน้ำ (H2O) และสุดท้ายคือพลังความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ขยะ นอกจากจะกำจัดขยะแล้ว การเผาในเตาเผายังสามารถนำพลังงานความร้อนกลับไปใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตน้ำร้อน ไอน้ำ หรือแม้แต่พลังงานไฟฟ้าได้

ประเภทขยะที่เผาเพื่อเอาพลังงานได้(043)

– วัสดุปนเปื้อน(เศษผ้าถุงมือที่ปนเปื้อนน้ำมัน)
– กากสี
– กากตะกอนน้ำมัน
– บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกปนเปื้อน

รหัสกำจัด 043 คือ การเผาเพื่อเอาพลังงาน เช่น สินค้าเสื่อมสภาพ,เศษพลาสติก,เศษยาง เป็นต้น

ประโยชน์ของการกำจัดด้วยวิธี 043

– ตอบสนองนโนบาย Zero Landfill ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
– ได้พลังงานไฟฟ้าจากการเผา
– ช่วยลดภาวะโลกร้อนเพราะเป็นการจัดการขยะอย่างสมบูรณ์
– ไม่เกิดปัญหาการปนเปื้อนของขยะในดินและแหล่งน้ำ
– ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด

10 อันดับขยะอันตรายที่มีการนำไปกำจัดมากที่สุด มีอะไรบ้าง

  1. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน

  2. วัสดุปนเปื้อน เศษผ้าปนเปื้อน

  3. น้ำเสียที่มีสารอันตราย

  4. กากตะกอนจากระบบบำบัด

  5. ฝุ่นจากระบบบำบัดอากาศ

  6. ตะกรันอลูมิเนียม

  7. น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว

  8. กรดเสื่อมสภาพที่ใช้ในการปรับสภาพผิว

  9. COOLANT

  10. กรดเสื่อมสภาพที่ใช้ในการขจัดคราบ

เนื่องจากปัจจุบันกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีจำนวนมาก ซึ่งวิธีการกำจัดส่วนมากในประเทศไทยจะเลือกวิธีการฝังกลบ
เพราะง่ายต่อการจัดการ แต่จะดีกวามั้ยถ้าเราสามารถเปลี่ยนขยะอันตรายให้เกิดประโยชน์โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ ด้วยวิธี 043 ตามที่ได้นำเสนอในข้อมูลข้างต้น

เครดิต:   https://www.en-technology.com/