กิ่วแม่ปาน เป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง อยู่บนดอยอินทนนท์ ระยะทางเดินประมาณ 4 กิโล
เส้นทางไม่ลำบาก เด็กๆ ก็เดินได้

แต่ต้องดูแลเป็นพิเศษ อาจได้รับอันตราย หรือไปทำลายธรรมชาติ ต้องแนะนำเป็นพิเศษ ได้ความรู้ ปลูกฝังให้รักธรรมชาติ
ส่วนช่างภาพ ที่นี่แนะนำเลย มีsubjectให้ถ่ายมากมาย วิวทิวทัศน์ น้ำตก ป่า นก แมลง ดอกกุหลาบพันปลี ที่นี่ก็เยอะ

ว่างๆ มาเขียนต่อ