ไม้สัก: มากกว่าแค่ความแข็งแกร่ง…คือความงามเหนือกาลเวลา