เรื่องดีๆ กับประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองรถที่คุณรัก

         หากทำ ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง ข้อนี้เป็นอีกข้อที่มีผู้ให้ความสนใจและถามกันเข้ามาเยอะมากว่าเมื่อจ่ายเงินไปแล้วจะมีความคุ้มทุนและคุ้มค่าเพียงใด  อย่างไรบ้าง   ซึ่งถ้าไม่รู้ว่าจะ  ซื้อประกันรถยนต์ที่ไหนดี เรามี ประกันรถยนต์  ออนไลน์  ให้คุณเลือก ทั้งการ ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์  รวมทั้งการ ต่อประกันรถยนต์  ซึ่งถือเป็นข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่รัฐกำหนดว่าผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกคนต้องทำ พรบ.นี้ ที่มีพร้อมสำหรับการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์กับข้อกำหนดข้อนี้ของภาครัฐ ซึ่งได้ทำการตลาดเชิงรุกโดยการนำข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดการทำประกันภัยรถยนต์เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

การทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1ได้รับความนิยมมากที่สุดและต่อเนื่องเรื่อยมาจนปัจจุบัน เพราะให้ความคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งด้านการรักษารวมไปถึงการจ่ายเงินชดเชย รวมไปถึงการ ต่อประกันรถยนต์  นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองในด้านอื่นๆ อีกด้วย ที่ทำให้ผู้ทำประกันภัยรถยนต์เห็นว่ามีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด ด้วยการให้การบริการดังต่อไปนี้

1 การชนกับพาหนะทางบก ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

2 รถยนต์เสียหายแบบไม่มีคู่กรณี บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชน หรือคว่ำ หรือความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณีที่เป็นรถยนต์

3 บริการรถยก 24 ชั่วโมง  เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับ   แต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

4  ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อกระจกหรือหน้าต่างรถยนต์ โดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้กลับคืนสภาพเดิมก่อนเกิดเหตุในจำนวนเงินจำกัด

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ที่จะได้รับอย่างต่อเนื่องหากมีการต่อประกันทุกปีกับบริษัทที่คุณไว้วางใจ  เพื่อให้รถและคุณได้รับความคุ้มครองอย่างยาวนาน โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการศึกษาข้อมูลใหม่  เพื่อการตัดสินใจที่อาจผิดพลาดได้  เพราะแต่ละบริษัทก็จะมีการดำเนินการสำหรับลูกค้าเก่าที่เล็งเห็นความสำคัญของการทำประกันรถยนต์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการให้บริการอย่างเป็นกันเองแน่นอน แถมยังอาจทำให้ได้รับสิทธิพิเศษแบบไม่คาดคิดอีกด้วย เพราะความไว้วางใจมีค่ากว่าสิ่งใด  และยังเป็นการการันตีบริษัทประกันภัยไปในตัวด้วยว่าจะมีความสามารถในการรักษาไว้การทำงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้รับหารยอมรับจากทุกคนหรือไม่  มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำให้ทุกคนเกิดความประทับใจ  ด้วยการบริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับรถที่คุณรัก