วิธีแก้รูบิค กับสูตรการหมุนรูบิค แบบง่ายๆ ทำตามไม่ยาก

วิธีแก้รูบิค กับสูตรการหมุนรูบิค แบบง่ายๆ ทำตามไม่ยาก

วิธีการแก้รูบิค 3*3 แบบง่าย ๆ ทำตามขึ้นตอนนี้ได้เลย

 • ทำ ขาวล้อมเหลือง >>> หมุนอย่างไรก็ได้ให้เป็นขาวล้อมเหลืองดังภาพด้านล่างนี้

ทำ ขาวล้อมขาว >>> หมุนให้มีลักษณะเป็นขาวล้อมขาวดังภาพด้านล่าง และให้สีที่ติดอยู่กับสีขาวเป็นสีเดียวกับเซนเตอร์(สีตรงกลาง)
เทคนิคการหมุน คือ พอเราได้ขาวล้อมเหลืองดังขั้นตอนที่ 1 แล้ว ให้หมุนหาสีเซนเตอร์ แล้ว หมุนขึ้นไปอยู่ด้านตรงข้าม ที่เป็นสีขาว ทำเช่นเดียวกันจนครบทุกสีก็จะได้ขาวล้อมขาว ดังภาพล่างนี้

 • เก็บหน้าขาว จะได้ชั้นที่ 1 >>> เทคนิคคือ ให้ดูสีที่ติดกับสีขาวว่าเป็นสีอะไร แล้วหมุนไปให้ตรงกับสีของเซนเตอร์ แล้วใช้สูตรดังนี้

ถ้าสีขาวอยู่ด้านบนขาว ขวาบน บนซ้าย ขวาลง บนขวา ขวาลง ถ้าสีขาวอยู่ด้านบนซ้ายทำตรงข้ามกับสูตรด้านบนคือ ซ้ายบน บนขวา ซ้ายลง บนซ้าย ซ้ายขึ้น

เก็บชั้นที่ 2 >>> ขวาบน บนซ้าย ขวาลง บนขวา ขวาลง (ถ้าสีที่อยู่ติดกันอยู่ด้านขวา)
หรือ ซ้ายบน บนขวา ซ้ายลง บนซ้าย ซ้ายลง (ถ้าสีที่อยู่ติดกันอยู่ด้านซ้าย)

 • ทำ กากบาทสีเหลือง
  ขวาลง / บนขวา / หน้าทวน / บนซ้าย / หน้าตาม / ขวาขึ้น
 • ทำ ปลาตะเพียน
  ขวาขึ้น / บนซ้าย / ขวาลง / บนซ้าย / ขวาขึ้น / บนซ้าย2 / ขวาลง
  หมายเหตุ : บนขวา2 คือ หมุนด้านบนไปทางขวา 2 รอบ
 • ทำ หน้าสีเหลืองให้เต็ม
  -สีเหลืองอยู่ซ้าย
  ซ้ายขึ้น / บนขวา /ซ้ายลง / บนขวา / ซ้ายขึ้น / บนขวา2 / ซ้ายลง
  -สีเหลืองอยู่ขวา
  ขวาขึ้น / บนซ้าย / ขวาลง / บนซ้าย / ขวาขึ้น / บนซ้าย2 / ขวาลง
 • ทำ ก้ามปู
  ขวา2 / ล่าง2 / ขวาขึ้น / บนซ้าย / ขวาลง / ล่าง2 / ขวาขึ้น / บนขวา / ขวาขึ้น
  หมายเหตุ : ขวา2 คือ หมุนฝั่งขวาไปทางไหนก็ได้ 2 รอบ ล่าง2 คือ หมุนด้านล่างไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้ 2 รอบ
 • จบ
  หลัง2 / หมุนสีไปตรงกับเซนเตอร์ / ขวาขึ้น / ซ้ายขึ้น
  หลัง2 / ขวาลง / ซ้ายลง / หมุนสีให้ตรงกัน