อุปกรณ์ฟาร์ม ใบมีดเจียกีบเท้าสัตว์

อุปกรณ์ฟาร์ม ใบมีดเจียกีบเท้าสัตว์

อุปกรณ์ฟาร์ม สำหรับการตัดแต่งกีบเท้าสัตว์ให้เข้ารูปปกตินั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถกระทำ
ได้ทุกคนสิ่งสำคัญก็คือความชำนาญที่ ต้องผ่านการฝึกสอนและปฏิบัติด้วยตนเอง
ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ตัดแต่งกีบ
นั้นต้องพร้อมโดยเฉพาะมีดแต่งกีบต้องมีความคมมากและได้รับการฝนคมอย่างถูกต้อง

ประโยชน์ของใบมีดที่ให้สำหรับการเจียกีบเท้าสัตว์
1.ใช้รักษาและตัดแต่งกีบเท้าสัตว์
2.ง่ายต่อการใช้งาน สินค้ามีความทนทานและแข็งแรง
3.มี 7 ใบมีด คมรอบด้าน
3.ทำให้โคไม่เกิดบาดแผลกดทับที่เท้า และกินอาหารได้มากขึ้น
ราคา 3,800 บาท
สามารถดูสินค้าอื่นๆได้ที่ http://bit.ly/2SnAhmx