Minor food ยักษ์ใหญ่ด้านฟาสฟู้ด

 

ธุรกิจด้านอาหาร ถือเป็นธุรกิจที่กำลังมีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องมาจากว่า อาหารถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำคัญในการดำเนินชีวิตในเรื่องของปัจจัยสี่นะครับ เพราะถ้าเราไม่ได้รับประทานอาหาร แน่นอนว่าเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างแน่นอน จะเห็นว่าเรื่องอาหารล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับ ผนวกเข้ากับว่า ในปัจจุบัน ความทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆ ล้วนมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้ความสามารถในการผลิตอาหารรูปแบบต่างๆ ล้วนมีความรวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับ ทำให้เราสามารถผลิตอาหารได้มีความรวดเร็ว แพคเกจสวยงาน แม่มีการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ จนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารออกมาจัดจำหน่ายมากมาย ทั้งนี้ก็เพื่อทำให้เกิดความสะดวกสบาย และมีความคงทนในการจัดเก็บนั่นเอง รวมถึงในปัจจุบันก็เกิดเป็นอาหารฟาสฟู้ดรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิต และการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนั่นเอง

  Minor food เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านกิจการอาหารฟาสฟู้ดมาอย่างยาวนาน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ ของทีมผู้บริหารไมเนอร์ฟู้ด ที่มีศักยภาพในการทำงาน มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานในด้านต่างๆ จนทำให้แบรนด์ไมเนอร์ฟู้ดมีความเจริญรุ่งเรือง และมีไมเนอร์ฟู้ดแฟรนไชส์ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี รวมถึงเกิดเป็นแบรนด์สินค้าที่ อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ อย่างเช่น เดลี่ควีน ซเวนเซ้นส์ เดอะพิซซ่าคอมปานี่ ซึ่งล้วนจะเป็นแบรนด์ เครื่องหมายการค้าที่เราคุ้นหูกันอยู่ในประเทศไทยเป็รอย่างมาก ซึ่งเราสามารถการันตีได้ถึงความมีคุณภาพของแบรนด์สินค้าเหล่านี้นะครับ อีกทั้งนอนกจากนี้การบริหารงานของ minor food business ไม่ได้ดำเนินการเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับ แต่ดำเนินการอยู่มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และมากกว่า 2200 ร้านค้าคุณภาพ ภายใต้แบรนด์เครื่องหมายการค้าระดับโลกเลยนะครับ

การดำเนินงาน minor food Thailand ให้เกิดเป็นผลสำเร็จ ต้องเกิดจากนโยบายและความคิดที่ดี ในหลักการบริหารด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีมผู้บริหารไมเนอร์ฟู้ด ต้องเกิดจากนโยบายการทำงานที่มีระบบด้วยการบริหารงานในด้านต่างๆ บริหารคน บริหารงานภายใต้หลักที่ทำให้ทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เกิดขึ้นได้ คนรุ่นใหม่หากมาร่วมงานกับไมเนอร์ฟู้ด ทางเราก็จะดำเนินการพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดทักษะในการทำงาน จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ และสามารถดำเนินการกิจการธุรกิจต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับ

ความสำเร็จของการดำเนินการธุรกิจใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการอย่างธุรกิจแฟรนไชส์. แน่นอนว่าเราจะไม่สามารถดำเนินการได้เพียงคนเดียวแบบหัวเดียวกระเทียมลีบ แต่เราจะต้องอาศัยการฝึกฝน การชี้แนะ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น นะครับซึ่งเป็นแปรสำคัญในการดำเนินงานเลย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความรู้ สร้างศักยภาพให้เกิดกับผู้ที่ทำธุรกิจของเราแบบเดียวกันเพื่อให้เกิดผล เกิดประสิทธิภาพในการทำงานจนทำให้เป็นความสำเร็จออกมาในภาพรวมของบริษัท เกิดประโยชน์ทั้งจากทางผู้ที่ทำธุรกิจ และผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ minor food job  ให้สามารถก้าวไปพร้อมๆ กันอย่างมั่นคงนะครับ

 

 

ไมเนอร์ ฟู้ด ขึ้นรับรางวัล BOARD OF THE YEAR AWARDS ประจำปี 2561

ไมเนอร์ ฟู้ด ขึ้นรับรางวัล BOARD OF THE YEAR AWARDS ประจำปี 2561

ไมเนอร์ ฟู้ด ขึ้นรับรางวัล BOARD OF THE YEAR AWARDS ประจำปี 2561

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (minor food thailand) มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้รับรางวัลที่ 1 (Gold Prize) ใน Board of the Year Awards ประจําปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการประเมินโดยนักลงทุน สถาบันสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส และกรรมการอาชีพในทําเนียบจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาชิกของชมรมกรรมการอิสระ

minor food ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ในงาน Board of the Year Awards ประจําปี 2561 จากความเป็นเลิศในด้านธรรมาภิบาลบริษัท และความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับ ทีมผู้บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด ของ minor food ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานที่ดี รวมถึงสามารถรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาสําหรับรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รางวัล Board of the Year Awards ประจําปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ minor food ในการเป็นบริษัทที่ยั่งยืนระดับโลกซึ่งมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ

และ ไมเนอร์ ฟู้ด นั้นยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและพันธมิตร พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ และนอกจากนี้ เรายังพร้อมต้อนรับผู้ประกอบการหน้าใหม่เพื่อมาร่วมเติบโตไปด้วยกันกับเรา ซึ่งสามารถกดสมัคร งาน ไมเนอร์ (minor food job)ตรงนี้ได้เลย

 

Minor food ตั้งทีมบุกตลาดดีลิเวอร์รี่

Minor food ตั้งทีมบุกตลาดดีลิเวอร์รี่

Minor food ตั้งทีมบุกตลาดดีลิเวอร์รี่

จากการช่วงชิงแบรนด์ดังพิซซ่า ฮัทจาก เป๊ปซี้-โคล่า และได้กลางเป็นสงครามการค้ากับผู้ที่จะมาดำเนินงานพิซซ่า ฮัทต่อ ทำให้ เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ปต้องหันไปเปิดแบรนด์ใหม่ที่สดใสกว่าได้แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี โดยเน้นการขายระบบดิลิเวอร์รี่ โทร.1112 เป็นหลัก ซึ่งนับว่าเป็นดิลิเวอร์รีเจ้าแรกของไทยที่ minor food Thailand นั้นมีการขายในระบบนี้ และได้ประสบความสำเร็จอย่างสูง จึงทำให้เป็นแบบอย่างสำหรับร้านอาหารทั้งไทย และหันมาทำตามกันอย่างมาก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารฟาสฟู้ดในห้างสรรพสินค้า หรือในศุนย์การค้าทั่วไป และต้องยอมรับว่าความคิดของไมเนอร์ ฟู้ดนั้นเป็นที่ 1

ไมเนอร์ ฟู้ด หรือ Minor Food เริ่มจากร้านพิซซ่า ฮัทเล็ก ๆ ที่พัทยา ซึ่งมีพฤติกรรมค้านความคิดของคนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก และได้รับการดูถูกว่าจะไปไม่รอด แต่แล้วไมเนอร์ ฟู้ดนั้นก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอาหารที่เรียกว่าพิซซ่านั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คนท้องถิ่นประมาทไว้แต่อย่างใด เพราะวัฒนธรรมการกินของคนต่างชาติ และคนไทยวัยรุ่นได้เปลี่ยนไปและทำให้อาหารประเภทพิซซ่าได้รับความนิยมสูงขึ้น

ซึ่งวันนี้พิซซ่า ฮัท ได้กลายเป็นพิซซ่า คอมปะนี และกำลังเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยการขายระบดิลิเวอร์รี่ซึ่งได้ขยายตัวมากกว่า 50% แลได้เปิดรับทีมงานดิลิเวอร์รี่อีกกว่า 3,000 อัตรา ดังนี้

และได้เปิด ธุรกิจ ไมเนอร์ ฟู้ด แบบใหม่คือ แอปพลิเคชั่น 1112Delivery เสิร์ฟความอร่อยครบ 7 แบรนด์ดังในครั้งเดียว ตอกย้ำความเป็นผู้นำร้านอาหารจานด่วน พร้อมเสริมทีมพนักงานส่งอาหารกว่า 3,000 คนทั่วประเทศ คาดดันยอดขายดีลิเวอรี่เพิ่มขึ้น 50% ปิดรายได้ 4.4 หมื่นล้าน

ซึ่งการเปิดตัวแอปพลิเคชั่นดิลิเวอร์รี่ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านบริการดีลิเวอรี่ทั้ง 7 แบรนด์พร้อมกันเป็นครั้งแรก ด้วยเครือข่ายพนักงานส่งกว่า 3,000 คนทั่วประเทศ คาดดันยอดขายดีลิเวอรี่เพิ่มขึ้นกว่า 50 ปัจจุบันไมเนอร์ ฟู้ด มีร้านอาหารในเครือกว่า 1,600 สาขาทั่วประเทศ และการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น 1112Delivery ครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของบริษัทซึ่งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจดีลิเวอร์รี่เจ้าแรกของประเทศไทยตลอดช่วง 3 ทศวรรษในธุรกิจดีลิเวอร์รี่ (minor food culture) ที่ได้สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งได้เพิ่มช่องทางในการให้บริการลูกค้าให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ตลอดจนช่องทางดิจิทัล ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และโซเชียลมีเดียหลากหลายรูปแบบ โดยยอดขายรวมของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่ 44,000 ล้านบาท จากรายได้ของร้านอาหารกว่า 2,270 สาขาใน 27 ประเทศ และในปี 2562 บริษัทตั้งเป้ายอดขายโตเฉลี่ยทั้งเครือกว่า 10% จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มฐานลูกค้าและการรุกธุรกิจดีลิเวอร์รี่

และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทาง ธุรกิจ ไมเนอร์ ฟู้ด และพันธมิตร พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ พร้อมกับ ทีมผู้บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด และสร้างระบบแฟรนไชส์ minor food ในประเทศไทยของเราให้ดีที่สุด ผ่านกิจกรรมที่สร้างประโยชน์และพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น เวิร์คชอปเรื่องการทำความเข้าใจลูกค้า, กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ, งานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจร่วมกัน  นอกจากนี้ เรายังพร้อมต้อนรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ เพื่อมาร่วมเติบโตไปด้วยกันกับเรา

 

 

เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ตั้งเป้ายอดขายปีนี้โตกว่า 10%

เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ตั้งเป้ายอดขายปีนี้โตกว่า 10%

เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ตั้งเป้ายอดขายปีนี้โตกว่า 10%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ในเครือ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ได้เผยว่า บริษัทตั้งเป้ายอดขายรวมเฉลี่ยทั้งเคลือในปีนี้โตกว่า 10% จากยอดขายรวมในปีก่อนที่ 4.4 หมื่นล้านบาท ซึ่ง minor food business นั้นจะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มฐานลูกค้าและการเปิดระบบ Delivery โดยจะเป็นการช่วยขยายยอดขายในประเทศให้โตขึ้น ซึ่งยอดขายในประเทศปีก่อนอยู่ที่ 2.5 หมื่นล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ในระดับตัวเลขสองหลักในปีนี้ จากการเปิดบริการ Delivery และภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น หลังจากที่มีความชัดเจนของการเลือกตั้ง จึงมีการลงทุนต่าง ๆ ที่มาช่วยกระตุ้นให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยให้ฟื้นตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน พร้อมทั้งทางบริษัทยังมีการเสนอรูปแบบการตลาดและโปรโมชั่นใหม่ ๆ เพื่อให้เข้ามาดึงดูดลูกค้ามากขึ้น โดยทางบริษัทได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น 1112Delivery อย่างเป็นทางการ และในวันนี้ ได้จัดโปรโมชั่นซื้อ 1 ฟรี 1 พร้อมกัน 7 แบรนด์เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณลูกค้าให้การสนับสนุนเรามาเป็นอย่างดีเสมอมา
ทาง minor food Thailand เปิดตัวแอพพลิเคชั่น 1112Delivery โดยการขยายการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มทั้งจาก 7 แบรนด์ดังในเครือไมเนอร์ ฟู้ด (Minor Food) ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง และผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นสะดวก แต่ยังคงคุณภาพอาหารที่ได้มาตรฐานในแต่ละแบรนด์ โดยให้บริการจัดส่งในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลไปแล้วในวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยจะเริ่มทยอยให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคภายในกลางปี 62 จากร้านอาหารในเครือกว่า 1,600 สาขา เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา และนครราชสีมา
แอพพลิเคชั่น 1112Delivery นั้นจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารกับแบรนด์อาหารในเครือ minor food brand ทั้ง 7 แบรนด์ได้ในครั้งเดียว โดยจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าจัดส่งที่คิดครั้งละเพียง 50 บาท และเป็นการกระตุ้นให้ยอดขาย Delivery ในประเทศปีนี้เติบโตได้ถึง 50% จากปีก่อนที่ 3 พันล้านบาท หรือมาอยู่ที่ 4.5 พันล้านบาท ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้จากการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น โดยในส่วนยอดขายจากบริการ Delivery นั้นยังคงมาจากแบรนด์ The Pizza Company ที่มีสัดส่วนมากกว่า 30% ของยอดขายในปีก่อน ซึ่งเป็นบริการที่ลูกค้านิยมใช้ Delivery มากที่สุด
ส่วนเป้าหมายยอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 1112Delivery บริษัทตั้งเป้าในปี 62 นั้นจะมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 1 ล้านครั้ง โดยจากปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดแล้วกว่า 2 ล้านแอดเคาน์ และในส่วนของแบรนด์ร้านอาหาร The Pizza Company และ Burger King ที่มีแอพพลิเคชั่นของตัวเองนั้น จะยังคงใช้แอพพลิเคชั่นร่วมกับแบบคู่ขนาน เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกมากขึ้น
แต่ในขณะเดียวกันนั้นบริการสั่งอาหารของทั้ง 7 แบรนด์ในครั้งเดียว ทางบริษัทยังสามารถให้บริการผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1112 ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตาม โครงสร้างองค์กร ไมเนอร์ ฟู้ด (minor food history) และในส่วนของด้านการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่บริการนั้น บริษัทตั้งเป้าที่จะขยายสาขาเพิ่มอีก 8-10% ของร้านในเครือทั้งหมดทั่วโลก 2,270 สาขา ใน 27 ประเทศ ภายในปี 62 ส่วนสาขาแบรนด์ร้านอาหารในเครือเฉพาะในประเทศปัจจุบันมี 1,500 สาขา ได้แก่ Burger King จำนวน 103 สาขา The Coffe Club จำนวน 51 สาขา Thai Express จำนวน 14 สาขา BENIHANA จำนวน 3 สาขา The Pizza Company จำนวน 395 สาขา Swensens จำนวน 289 สาขา Sizzler จำนวน 55 สาขา และDairy Queen จำนวน 501 สาขา

เตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบธุรกิจ ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับ เนื่องมาจากว่าส่วนหนึ่งนั้น เราไม่ต้องสร้างชื่อเสียงมากนัก เหมือนกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยตัวเราเอง กว่าคนจะรู้จัก กว่าจะเป็นที่ติดตลาด ต้องใช้เวลายาวนาน แต่ถ้าหากเป็นการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์นั้น โดยส่วนมากแล้ว จะเป็นการนำธุรกิจที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว หรือมีฐานลูกค้าเดิม ผ่านการซื้อแฟรนไชส์เพื่อเปิดสาขาเพิ่ม แต่เพียงรักษามาตรฐานการดำเนินงาน ก็จะช่วยลดขั้นตอนในการสร้างฐานลูกค้าลงได้เป็นอย่างมากนะครับ แต่ในวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนในการเริ่มสร้างแฟรนไชส์กันดีกว่า

ขั้นที่ 1 ถามตัวเองและเริ่มหาข้อมูล
ก่อนอื่นเลยต้องถามตัวคุณเองว่าสนใจธุรกิจประเภทไหน เนื่องจากแฟรนไชส์ประกอบด้วยธุรกิจหลากหลาย จึงต้องวิเคราะห์ตัวคุณเองว่าชอบหรือสนใจธุรกิจประเภทใด แล้วจึงศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้สนใจในธุรกิจนี้ อย่าลืมว่าคุณควรหาโอกาสทดลองซื้อสินค้าหรือใช้บริการแฟรนไชส์ที่สนใจด้วย

ขั้นที่ 2 ระลึกไว้เสมอว่า ทำเลดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เนื่องจากทำเลเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์เลยทีเดียว ดังนั้นจึงควรศึกษาและใส่ใจตรงจุดนี้สักหน่อย

ขั้นที่ 3 เริ่มติดต่อพูดคุยกับบริษัทแฟรนไชส์ต่างๆ

เลือกแฟรนไชส์ในดวงใจมาอย่างน้อยๆ 3 แฟรนไชส์ จากนั้นลองติดต่อขอข้อมูลสอบถามรายละเอียดในการลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงรูปแบบการแบ่งผลตอบแทน และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ

ขั้นที่ 4 ถัดจากนั้น วิเคราะห์และเปรียบเทียบ

ให้คุณวิเคราะห์และเปรียบเทียบ​ทั้งรูปแบบการลงทุน ยอดเงินที่ต้องใช้ในการลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ สัดส่วน และวิธีการแบ่งผลตอบแทน รวมถึงระยะเวลาในการคืนทุน

ขั้นที่ 5 ตัดสินใจและเริ่มดำเนินการ

เริ่มเจรจาเพื่อการลงทุน นำข้อมูลเชิงลึกมาประกอบการตัดสินใจ โดยพึงระลึกไว้เสมอว่า ต้องศึกษาสัญญาแฟรนไชส์ให้ละเอียด โดยแฟรนไชส์ที่ดีนั้นสัญญาควรเป็นธรรม

ขั้นที่ 6 ขั้นตอนนี้ก็สำคัญ แหล่งเงินลงทุน…หาได้ที่ไหน

การลงทุนในกิจการซึ่งคุณต้องประเมินเงินทุนส่วนตัว หรือเงินเก็บที่คุณมี อย่างน้อยๆ ควรมีประมาณ 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้หากพิจารณาแล้วพบว่าต้องการเงินลงทุนส่วนเพิ่ม ในขั้นตอนนี้ให้คุณลองปรึกษาธนาคารพาณิชย์ที่เข้าใจและเชี่ยวชาญธุรกิจแฟรนไชส์

ขั้นที่ 7 เตรียมพร้อมก่อนเปิดกิจการ

คุณต้องเข้ารับการฝึกอบรมการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ตามมาตรฐานที่แฟรนไชส์ต่างๆ กำหนดไว้ รวมถึงสรรหาบุคลากรที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ กรณีประสบปัญหาด้านบุคลากร ทางแฟรนไชส์ซอร์จะช่วยดำเนินการสรรหา และฝึกอบรมให้

  Minor food เป็นกลุ่มธุรกิจที่ดูแลร้านอาหารฟาสฟู้ดมาอย่างยาวนาน ด้วยประสบการณ์และทีมผู้บริหารไมเนอร์ฟู้ด ทีมานไมเนอร์ฟู้ด จนเกิดเป็นไมเนอร์ฟู้ดแฟรนไชส์ และแบรนด์ไมเนอร์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ ทั่วประเทศมากกว่า 2200 ร้าน ใน 27 ประเทศทั่วโลก อย่างในไทย ก็เช่น สเวนเซน ซิสเลอร์ เดอะพิซซ่าคอมปานี เป็นต้น จึงสามารถมั่นใจและการันตีในคุณภาพของการเป็นแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์เครื่องหมายการค้า และการกำกับดูแลโดยทีมงานไมเนอร์ฟู้ดได้ ที่จะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับ