เดิมทีการสร้างบ้านต้องมีส่วนประกอบของกำแพงบ้าน เป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ของงานออกแบบ หรือผู้ที่ดูแลในเรื่องของการก่อสร้างบ้านนั้นจะต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน แต่จริงๆ แล้วเมื่อเวลาผ่านมามากกว่าสิบปี ตัวแปรสำหรับการออกแบบ หรือวางแผนในการสร้างบ้าน จะไม่ได้มีเพียงตัวบ้านและกำแพงบ้านกันต่ออีกต่อไปแล้ว เพราะมีอีกหนึ่งตัวแปรก็คือ กำแพงกันดิน ที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน เพราะความเปลี่ยนแปลงของลักษณะของการเตรียมงานก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เหล่านั้น ได้เพิ่มความน่าจะเป็น ที่จะต้องทำให้กำแพงกันดิน มีความจำเป็นต่องานก่อสร้างมากยิ่งขึ้น

 

 

การถมดินเป็นตัวแปรที่ทำให้ต้องสร้างกำแพงกันดิน

แรงดันของดินที่เคลื่อนที่ตามธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงของโลก ถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ที่จะต้องทำภายหลังจากการถมดิน ซึ่งการเคลื่อนที่หรือการสไลด์ของชั้นดิน ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทันที ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม แรงสั่นสะเทือนจากรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อเข้าไปใช้งานในการสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในที่ดิน และยังรวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ทั้งฝนตกหนัก หรือลมแรง ก็เป็นตัวแปรของการเกิดดินสไลด์ด้วยเช่นกัน

 

เพราะถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นการถมดินที่สูงจากระดับดินเดิม ในบริเวณรอบๆ มากกว่า 60 หรือ 80 ซม.ขึ้นไปนั้น การที่ต้องคำนึงถึงเรื่อง ของการสไลด์ของดิน เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขด้วยกำแพงกันดิน ในทันทีด้วยเช่นกัน ดังนั้นตัวแปรเหล่านี้ จึงเป็นเหมือนกับเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ที่เจ้าของโครงการ ต้องทำการศึกษาร่วมกับวิศวกรผู้ออกแบบงานก่อสร้าง ให้มั่นใจก่อนว่า จะมีปัญหาดินสไลด์หรือไม่ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่า ถ้าอยู่ในระดับดินที่มีความสูงตามที่กล่าวไว้ตอนต้น ถือว่าต้องใช้เพื่อความปลอดภัย เป็นการใช้งบประมาณเพื่อ ไม่ให้เกิดการบานปลายในภายหลังก็ว่าได้

 

 

ความต่างของกำแพงกันดินกับกำแพงบ้าน

จริงๆ แล้วลักษณะ ของอุปกรณ์การใช้งาน หรือส่วนประกอบต่างๆ ของกำแพงกันดิน ที่มาในแบบสำเร็จรูปในยุคใหม่ๆ ที่วงการก่อสร้างจะทราบกันดีนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะ ของการใช้งาน ที่คล้ายกับกำแพงบ้าน แต่ในด้านข้อมูลสเปคเชิงลึก ของกำแพงกันดินนั้น ถือว่ามีบางส่วนที่แตกต่างกันพอสมควร เพราะเบื้องต้นการผลิตกำแพงกันดิน ต้องมีการคำนึงถึง ความแข็งแรงและฟังก์ชันการใช้งาน ที่ต้องต้านทานแรงดินให้ได้มากที่สุด

 

แตกต่างจากกำแพงบ้านที่ ต้องคำนึงถึงความสวยงาม เป็นตัวแปรองค์ประกอบ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตด้วยเช่นกัน ยิ่งทุกวันนี้กำแพงบ้านสำเร็จรูป กับกำแพงกันดินสำเร็จรูป มีบางจุดที่อาจจะมองผิวเผิน มีความคล้ายกันมากพอสมควร แต่จริงๆ เพียงแค่ลักษณะของแผ่นคอนกรีต ที่ใช้สำหรับการกั้นมวลดินของกำแพงสำหรับป้องกันดินสไลด์นั้น ก็มีเรื่องของความแข็งแรงและขั้นตอนของการผลิต ที่ถือว่ามีหลายจุดที่แม้ว่า จะเป็นการผลิตแบบคอนกรีตอัดแรงเหมือนกับ มีการใช้ลวดเสริมแรงเหมือนกับ แต่การเจาะจง ให้เกิดความแข็งแรง ในแต่ละส่วนประกอบ จะมีข้อแตกต่างกันอย่างแน่นอน

 

 

บทสรุปตอนท้าย

ในปัจจุบันการสร้างบ้าน ที่มีความสูงที่มีการเพิ่มเติมขึ้น ด้วยความจำเป็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม รอบๆ บริเวณของการสร้างบ้าน นับว่าเป็นปัจจัยที่จำเป็น ที่กำแพงกันดินนั้น เป็นสิ่งที่ต้องมีการติดตั้งก่อนที่จะ เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการตัดสินใจ ที่ถือว่าจำเป็นและจะเป็นการตัดปัญหา ดินสไลด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน

 

 

บทความที่มีเนื้อหาใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง

เหตุผลว่าทำไมต้องติดตั้งชุดกำแพงกันดิน