ปัจจัยที่ทำให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเติบโต

1.การขยายตัวของชนชั้นกลางทั่วโลกที่ มีระดับรายได้ที่สูงขึ้นซึ่งให้ความสำคัญ กับการใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวมากขึ้น

2.ผู้บริโภคทั่วโลกหันมาใส่ใจเรื่อง สุขภาพของตนเองมากขึ้น ซึ่งถูกกระตุ้น จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non- Communicable Diseases, NCDs) และ ความเครียดจากการทำงาน

3.เทรนด์การท่องเที่ยวที่นิยม การสัมผัสประสบการณ์ แปลกใหม่ในแหล่งท่องเที่ยว มากกว่าการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม

4. โรคต่อต่อไม่เรื้อรังไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรม การดำเนินชีวิต โดยมักเป็น ผู้ป่วยในช่วงวัยทำงานที่ ใช้ชีวิตไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ออกกำลังาย ทานอาหารที่มีไขมันสูง เครียดสะสม พักผ่อนน้อย ดื่มเเอลกอฮอลล์

สนใจการท่องเที่ยว Wellness Tourism ✅ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID: nat.nsk
? 062-8595241
____________________________________________

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่
ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ VIP NATNARA PRIVILEGE CLUB : https://www.natnara-travel.com/form/21/sign-up
Website: https://www.natnara-travel.com
Facebook : https://www.facebook.com/natnaratravelandhotel
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCbUYtwcCb6cIRUVYX3nFDzA
Instagram : https://www.instagram.com/natnara_travel
Twitter : https://twitter.com/NatnaraTravel