องค์ประกอบของ Risk-Reward Ratio

ความเสี่ยง (Risk) ในการเทรด

การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Risk หรือความเสี่ยง หมายถึงจำนวนเงินสูงสุดที่เราพร้อมจะเสียไปหากการคาดการณ์ผิดพลาด ซึ่งเทรดเดอร์แต่ละคนจะมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขนาดของเงินทุน, ประสบการณ์, ความทนทานทางอารมณ์, เป้าหมายผลตอบแทน เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ไม่ควรเสี่ยงเกิน 1-2% ของเงินทุนต่อ 1 การเทรด เช่น ถ้ามีเงิน 10,000 ดอลลาร์ ก็ไม่ควรเสี่ยงเกิน 100-200 ดอลลาร์ต่อครั้ง เพื่อป้องกันการขาดทุนเกินกว่าที่จะรับได้

การคำนวณมูลค่าความเสี่ยงต่อการเทรด

เมื่อรู้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้ว ต่อมาคือการคำนวณว่าจะเสี่ยงเท่าไรในแต่ละครั้ง ซึ่งทำได้โดยแปลงเป็นจำนวน Pips ของคู่สกุลเงินที่จะเทรด เช่น ถ้าเรายอมขาดทุน 100 ดอลลาร์ต่อการเทรด 1 ครั้ง ในคู่สกุลเงิน EUR/USD ซึ่งมูลค่าต่อ 1 Pip อยู่ที่ 10 ดอลลาร์ นั่นหมายความว่า เราจะยอมขาดทุนได้ไม่เกิน 10 Pips (100/10)

ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและ Stop Loss

ระดับความเสี่ยง forex ที่กำหนด จะเป็นปัจจัยสำคัญในการวาง Stop Loss หรือจุดตัดขาดทุน ที่ถูกต้องตามหลักการ โดย Stop Loss จะอยู่ห่างจากราคาเปิดออร์เดอร์ เท่ากับจำนวน Pips ของความเสี่ยงนั่นเอง

เช่น ถ้าเราเปิดออร์เดอร์ Buy EUR/USD ที่ 1.1000 และกำหนดความเสี่ยงไว้ที่ 10 Pips เราก็ต้องวาง Stop Loss ไว้ที่ 1.0990 (ต่ำกว่าราคาเปิด 10 Pips) เพื่อจำกัดความเสียหายไว้ไม่ให้เกินกว่าที่คำนวณไว้

การวาง Stop Loss ที่สอดคล้องกับความเสี่ยง จึงเป็นหลักประกันของการบริหารเงินทุนที่ดี และป้องกันไม่ให้การขาดทุนบานปลายจนเกินควบคุม