เสาไฟฟ้าคอนกรีต

ปัจจุบันเสาไฟฟ้าคอนกรีต ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่งที่มีผลกับชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าถ้าขาดเสาไฟฟ้าไป ก็เท่ากับคุณภาพชีวิตของผู้คนนั้นต้องมีปัญหาตามมามากมายแน่นอน

เพราะฉะนั้นความสำคัญของสิ่งปลูกสร้างสาธารณะชนิดนี้ ถือวาเป็นหนึ่งในข้อมูลที่หลายๆ ท่านจำเป็นที่จะต้องได้รับรู้ข้อมูลบางอย่าง ไว้เป็นความรู้ สำหรับทำความเข้าใจกับสิ่งปลูกสร้างประเภทนี้ให้มากขึ้น ดังนั้นเราจึงเอาข้อมูลที่จะทำให้หลายท่าน ได้เข้าใจหลายๆ ส่วนของเสาไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีทั้งหมด 3 ข้อที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 

ที่มาของเสาไฟฟ้าคอนกรีต

  1. เสาไฟฟ้าคอนกรีตเป็นเสาปูนที่มีการผลิตในขั้นตอนพิเศษ

สำหรับบางท่าน อาจจะตีความเสาไฟฟ้าคอนกรีต ว่าเป็นแท่นปูนขนาดใหญ่อย่างหนึ่ง โดยที่อาจจะไม่เข้าใจว่า ในรายละเอียด ของการผลิตเสาปูนชนิดนี้นั้น ได้ถูกคัดสรรขั้นตอนต่างๆ ในการผลิต และยังรวมไปถึงวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิต ที่มีความพิเศษกว่าเสาปูนชนิดอื่นๆ ทั่วไปที่พบเห็น เพราะตัวอย่างเช่นเหล็กเสริมพีซีไวร์ ที่ใช้กับการผลิตเสาไฟฟ้านั้น ก็เป็นเหล็กที่เรียกว่าเหล็กกล้า ที่มีใช้พิเศษ สำหรับขั้นตอนการผลิตแบบคอนกรีตอัดแรงเท่านั้น ดังนั้นเสาไฟฟ้าคอนกรีต จึงมีมาตรฐานทางด้านความทนทาน ที่แตกต่างจากเสาปูนชนิดอื่นๆ กันมากพอสมควรเลยทีเดียว ด้วยวิธีการที่ถูกใช้งาน ที่ต้องรับแรงจากหลากหลายมิติ ทั้งแรงดึง และแรงจากแนวดิ่ง เป็นต้น

 

  1. คอนกรีตที่ใช้ผลิตเสาไฟฟ้า จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 วัน

วัตถุดิบหลักๆ ของการผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีต แน่นอนที่สุดว่าต้องเป็นคอนกรีต แต่ในกระบวนการที่เรียกว่า คอนกรีตอัดแรงนั้น การบ่มในแบบหล่อ ที่มีการเตรียมการไว้ในโรงงานนั้น จะต้องมีการยุในการสะสมในแบบหล่อ ที่แตกต่างจากทั่วไป โดยลิมิตต่ำสุดจะอยู่ที่ 20 วัน จึงจะการันตี ในด้านของค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุด ได้ตามมาตรฐาน ที่เป็นข้อกำหนดจากการไฟฟ้า ได้มีการกำหนดไว้ชัดเจน แต่ส่วนใหญ่แล้วมาตรฐษน ของความแข็งแรงที่จะทำให้กำลังรับแรงที่เหมาะสม จะอยู่ที่ 28 วัน ซึ่งตัวเลขที่ได้จะต้องไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตรนั่นเอง

 

  1. ข้อกำหนดการไฟฟ้า เป็นตัวกำหนดคุณภาพของการผลิตเสาไฟฟ้า

และภายใต้รูปแบบ ของการผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีต ที่มีความพิเศษในด้านของประสิทธิภาพ ที่มากกว่าเสาปูนทั่วไป ซึ่งเบื้องหลังของความพิเศษนี้ จะเป็นตัวกำหนดที่มาจากภาครัฐ ที่เรียกกันว่า ข้อกำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จะร่างในส่วนของสเปค ทั้งขนาดและวัตถุดิบในการผลิต และจะมีการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่า โรงงานที่รับหน้าที่ ในการผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้านั้น จะทำตามกฏข้อบังคับทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ดังนั้นในส่วนนี้จึงเป็นลักษณะที่ถือว่าตายตัว ที่จะกำหนดให้คุณภาพของเสาไฟฟ้าคอนกรีตนั้น อยู่ในมาตรฐานที่ต้องมีทั้งความแข็งแรง ทั้งคุณภาพของสัดส่วน ทั้งหน้าตัดและความยาวที่เหมาะสม

 

บทสรุป

เป็น 3 ใจความสำคัญ ที่จะแสดงให้เห็นว่า นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ของเสาไฟฟ้าคอนกรีต เสาปูนที่มีความแข็งแรงสูง และยังมีจุดเด่นในการผลิตบางข้อ ที่มีความแตกต่างจากการผลิตเสาปูนทั่วไปอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจที่สุดว่านี่คือการผลิตสิ่งปลูกสร้าง ที่มีส่วนสำคัญกับการใช้ชีวิตของผู้คน ดังนั้นมาตรฐานสากล และการบังคับให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งสำคัญตามที่ควรจะเป็นที่สุด

 

บทความที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

การใช้งานเสาไฟฟ้า ตามขนาดหน้าตัดและความยาว

เสาไฟฟ้า มีกี่ขนาด กี่ประเภท พร้อมแนะนำสายบนเสาไฟฟ้ามีอะไรบ้าง