การใช้งานเสาไฟฟ้า ตามขนาดหน้าตัดและความยาว

การใช้งานเสาไฟฟ้า ตามขนาดหน้าตัดและความยาว

คุณลักษณะของเสาไฟที่ใช้งานตามจุดต่างๆ ขนาดและความยาวของเสาไฟ อาจจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งก็ต้องมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องของเกณฑ์การใช้งานไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ และยังรวมไปถึง จำนวนเฟสของไฟฟ้า

และยังไม่นับรวมในส่วนของอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของเสาไฟฟ้าอีกด้วย สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัย ของการแบ่งแยกประเภทของเสาไฟฟ้าคอนกรีต ที่วันนี้เราจะมาร่วมกันไขข้อสงสัย ที่หลายท่านอาจจะเข้าใจสับสนกันว่า บางจุดของเสาไฟฟ้าตามท้องถนน กับเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งที่หน้าบ้านนั้น ทำไมมีขนาดที่แตกต่างกัน โดยเราได้นำเอาข้อมูลที่น่าสนใจ ที่จะช่วยให้ทุกท่านได้แบ่งแยกกันง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้

 

ขนาดของกำลังไฟที่แปรผันกับขนาดของเสาไฟฟ้าคอนกรีต

แน่นอนว่าเป็นปัจจัยแรก ที่จะช่วยแบ่งแยกกระแสไฟฟ้า หรือประเภทของเสาไฟฟ้าที่ใช้งานได้โดยตรง โดยเบื้องต้นทุกท่านนั้น สามารถแบ่งแยกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่า นั่นคือเสาไฟฟ้าแบบคอนกรีต ที่ผลิตด้วยระบบอัดแรง ความแข็งแรงทนทาน ถือว่าเชื่อถือได้แน่นอน แต่ขนาดหน้าตัดความสูง หรือความยาวของเสาไฟฟ้านั้น จะมีความแตกต่างกัน โดยจะแปรผันกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านสายไฟ หรืออาจจะแยกกันได้ตามขนาดของสายไฟก็ว่าได้

โดยส่วนใหญ่หากท่านพบเห็นว่า มีเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งในซอยบ้านของท่าน แต่มีขนาดที่สั้นกว่าเสาไฟฟ้าตามสองข้างทาง ตามถนนที่ตัดผ่านแต่ละจังหวัด ท่านสามารถแบ่งแยกได้ว่า นั่นคือเสาไฟฟ้าที่ลำเลียงกระแสไฟฟ้า ในขนาดที่สามารถใช้งานในครัวเรือน โดยอาจจะมีมากกว่า 2 เฟส หรือ 3 เฟส มีจำนวนสายไฟประมาณ 4 สายขึ้นไป เป็นการแบ่งแยกจ่ายไฟ ให้ใช้สอยตามความจำเป็นในการดำรงชีวิตของทุกท่านนั่นเอง

 

เสาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงติดตั้งอยู่ข้างบนเสา

อีกรูปแบบของการแบ่งแยก ประเภทของเสาไฟฟ้าว่ามีความสำคัญ หรือมีขนาดของกระแสไฟอยู่มากน้อยเพียงใด โดยการสังเกตอีกวิธี ที่ถือว่าทุกท่านสามารถทำได้ด้วยเช่นกัน ก็คือการแบ่งแยก ตามขนาดของหม้อแปลง หรือเสาไฟฟ้าคอนกรีตบางต้นนั้น ก็อาจจะไม่ได้มีการติดตั้งหม้อแปลงไว้ด้านบนสุดของเสาไฟ แต่ส่วนใหญ่หากเป็นการลำเลียงกระแสไฟฟ้า ที่มีประเภทเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูง มีการลำเลียงมายังในส่วนของชุมชน เพื่อปรับระดับของกระแสไฟฟ้า ให้เหมาะกับการใช้สอยในชีวิตประจำวันนั้น

โดยส่วนใหญ่ตามกฏระเบียบของการไฟฟ้านั้น ยังคงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหม้อแปลง เป็นส่วนประกอบหลักของการแปลงกระแสไฟ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในครัวเรือนนั่นเอง แต่แน่นอนว่าขนาดความสูง ของเสาไฟฟ้าในประเภทที่สามารถรองรับน้ำหนักหม้อแปลงได้นั้น จะต้องมีไม่ต่ำกว่า 8 เมตรขึ้่นไป เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้เคียงเสาไฟฟ้าด้วยนั่นเอง

 

บทสรุปตอนท้าย

มาถึงตรงนี้หลายท่านน่าจะสามารถแบ่งแยกได้บ้างแล้วว่า ท่านจะมีการแยกแยะประเภทของเสาไฟฟ้าคอนกรีตที่พบเห็นได้อย่างไรบ้าง แต่แน่นอนว่า การแบ่งแยกตามระดับความสูงนั้น ถือว่าเป็นวิธีการแบ่งประเภทของเสาไฟฟ้าได้ชัดเจนที่สุดแล้ว แต่หากต้องการสังเกตลักษณะการใช้งานนั้น ในบทความต่อไปเราจะนำมาฝากทุกท่าน ให้ได้เรียนรู้ข้อมูลกันอีกต่อไป

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เสาไฟฟ้ากับวัสดุที่ใช้ในการผลิตตามขั้นตอนมาตรฐาน