กำจัดปลวก

กำจัดปลวก

กำจัดปลวก เป็นกระบวนการที่ควรดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบและระบุตำแหน่งของปลวก จากนั้นลองใช้วิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้

 1. การใช้สารเคมี
  • สารกำจัดปลวก ใช้สารกำจัดปลวกที่มีอยู่ในรูปของน้ำยาหรือผงที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อปลวก เหมาะสำหรับปลวกที่อยู่ในสถานที่แห้งและไม่สามารถใช้กับดักได้.
 2. การใช้กับดักปลวก
  • กับดักของมือ นำกับดักปลวกมาวางไว้ในบริเวณที่มีปลวกเดินผ่าน ปลวกจะตกลงไปในกับดัก และคุณสามารถกำจัดปลวกได้ตามต้องการ.
  • กับดักชีวภาพ กับดักชีวภาพใช้สิ่งมีชีวิตเช่น นกหรือแมลงอื่น ๆ เพื่อล่าปลวก นี่เป็นวิธีที่น่าสนใจแต่อาจไม่เหมาะกับทุกสถานการณ์.
 3. การใช้วิธีการกล
  • การทำลายโคนต้นไม้ที่เป็นแหล่งอาศัยของปลวก ปลวกมักอาศัยในไม้เน่าหรือโคนต้นไม้ เมื่อคุณทำลายสภาพแวดล้อมของพวกมัน จะทำให้ปลวกต้องย้ายหาที่อาศัยใหม่.
 4. การใช้บริการมืออาชีพ
  • หากปลวกระบาดมาก หรือการกำจัดปลวกด้วยวิธีการอื่นไม่สำเร็จ คุณควรพิจารณาใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกมืออาชีพ ช่างมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการกำจัดปลวกสามารถให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำในกรณีนี้ได้.
 1. การป้องกัน
  • หลังจากกำจัดปลวกเรียบร้อย ควรป้องกันปลวกให้ไม่กลับมาอีกครั้ง โดยการรักษาความสะอาดและประกอบดินให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการระบาดของปลวก.

โปรดทราบว่า การกำจัดปลวกนั้น อาจจะต้องใช้เวลาและความพยายามในการควบคุมการกำจัดปลวกให้สิ้นซาก การปฏิบัติตามคำแนะนำของนักกำจัดปลวกมืออาชีพหรือการใช้บริการของบริษัทกำจัดปลวกมืออาชีพ

สนใจกำจัดปลวก แนะนำบริการของ กำจัดปลวกภาคกลาง บริษัทกำจัดปลวกมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเข้าใจระบบนิเวศน์ของแมลงเป็นอย่างดี

เว็บไซต์ www.กำจัดปลวกภาคกลาง.com