รับจดทะเบียนบริษัท บริการทําบัญชี ตรวจสอบบัญชี

รับจดทะเบียนบริษัท บริการทําบัญชี ตรวจสอบบัญชี

บริษัทเจเอสที แอ็คเคาน์ติ้ง จำกัด เป็นสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และภาษีอากร อย่างครบวงจร
จากทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีขึ้นไป โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม อาทิ เช่น
การรับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนแก้ไขต่าง ๆ ด้านการจัดทำบัญชีให้บริการวางระบบงานบัญชี วางแผนภาษีอากร
จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงการให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ ในความถูกต้อง และความคุ้มค่ากับธุรกิจของท่าน
ซึ่งสามารถสอบถามขอคำปรึกษากับทีมงานก่อนที่ตัดสินใจได้โดยไม่มีค่าบริการ และข้อผูกมัดแต่ประการใด ๆ ทั้งสิ้น

ด้านการจดทะเบียน (Business registration)
ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์
ในเรื่องของการให้บริการด้านการรับจดทะเบียนบริษัท โดยเน้นในเรื่องของการให้บริการที่ดี

ด้านการบัญชี (Book Keeping)
– บริการยื่นแบบประจำเดือน
– บริการยื่นแบบประจำปี
– บริการปิดบัญชีประจำเดือน และประจำปี

ด้านการตรวจสอบบัญชี (Audit)
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

บริษัทขอยกตัวอย่าง การรับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เพราะปัจจุบันมีการจัดตั้งบริษัทที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งธุรกิจเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งในการเปิดธุรกิจไม่ว่าจะห้างสรรพสินค้า ธุรกิจร้านกาแฟ บริษัทหรือสำนักงานต่างๆ ก็ต้องมีการจดเปิดบริษัทอย่างถูกต้อง แม่นยำ เจเอสที แอ็คเคาน์ติ้ง จึงเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทแบบมืออาชีพจากทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีขึ้นไป และทางบริษัทยังมีอัตราค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัทในราคาไม่สูงการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องมีผู้ร่วมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยต้องไปจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชื่อที่จะจดทะเบียนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่น ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ว่า ต้องมีคำนำหน้า และคำลงท้ายที่แสดงถึงลักษณะความเป็นนิติบุคคล
โดย คำนำหน้าของชื่อนั้นจะต้องขึ้นต้นว่า “บริษัท” และ ลงท้ายด้วยคำว่า “จำกัด”
สามารถสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 02-9031945, 086-387-0095
โทรศัพท์ 081-915-2722, 084-111-3550
อีเมล jst@jst-accounting.com