รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ทางบริษัท มีวัตถุประสงค์ ในเรื่องของการให้บริการด้านการจดทะเบียนบริษัท โดยเน้นในเรื่องของการให้บริการที่ดี การดำเนินงานมีคุณภาพ และลูกค้าของเราทุกท่านจะได้รับความที่สะดวก สบายและรวดเร็ว
หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียน
หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนนั้นก็มีหลายอย่าง แตกต่างกันไปตามรูปแบบของการจดทะเบียน มีทั้งการจดทะเบียนในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด, การจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัท จำกัด,จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท จำกัด มหาชน เป็นต้น รวมทั้งจดทะเบียนแก้ไขต่าง ๆ งานขึ้นทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม ลูกค้าสามารถมาใช้บริการจดทะเบียนกับทางบริษัทฯ เราได้ เราดำเนินงานและบริหารงาน โดยทีมงานมืออาชีพ โดยมีรายละเอียดงานที่ให้บริการ และอัตราค่าบริการมีดังนี้

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จดทะเบียนแก้ไขการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายสถานประกอบการ เพิ่มทุน ลดทุน ฯลฯจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะแจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร งานขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง
อัตราค่าบริการในการจดทะเบียน
รับจดทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน ค่าบริการ 9,500 บาท
– จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ทุนไม่เกิน 1 ล้าน) ค่าบริการ 5,000 บาท
– จดภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ค่าบริการ 2,000 บาท⦁ แจ้งเลิกกิจการ 10,000 บาท
– จดทะเบียนพาณิชย์ 1,500 บาท
– คัดหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ 500 บาท
( อัตราค่าธรรมเนียม ได้รวมค่าธรรมเนียมของทางราชการแล้ว )

Hits: 55

Total 0 Votes
0%
บริษัท เจเอสที แอ็คเคาน์ติ้ง จำกัด เป็นสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท เจเอสที แอ็คเคาน์ติ้ง จำกัด เป็นสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท

แน่นอนว่าปัจจุบันมีธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ทั้งธุรกิจเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งในการเปิดธุรกิจ ไม่ว่าจะห้างสรรพสินค้า ธุรกิจร้านกาแฟ บริษัทหรือสำนักงานต่างๆ ก็ต้องมีการจดเปิดบริษัทอย่างถูกต้อง แล้วเจ้าของกิจการก็ต้องทำการมองหาบริษัทที่รับจดทะเบียนที่ไว้ใจได้และปลอดภัย คุณสามารถโทรปรึกษากับบริษัท เจเอสที แอ็คเคาน์ติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และภาษีอากร อย่างครบวงจร เพราะที่นี่เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม อาทิ เช่น การรับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนแก้ไขต่าง ๆ ด้านการจัดทำบัญชีให้บริการวางระบบงานบัญชี วางแผนภาษีอากร
จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงการให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีขึ้นไป ทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ ในความถูกต้อง และความคุ้มค่ากับธุรกิจของท่าน ซึ่งท่านสามารถสอบถาม ขอคำปรึกษาก่อนการตัดสินใจได้โดยไม่มีค่าบริการ และข้อผูกมัดแต่ประการใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถโทรสอบถามหรือปรึกษาได้ที่เบอร์

081-915-2722, 084-111-3550

Hits: 14

Total 0 Votes
0%