วิธีหาตำแหน่งงานว่างในยุค 2019

วิธีหาตำแหน่งงานว่างในยุค 2019

ในยุค 2000 ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง จะมีอยู่ด้วยกันสองตัวเลือก วิธีแรกคือการอ่านข่าวประกาศเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในส่วนของข่าวแรงงาน ในหนังสือพิมพ์หัวสี หรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่างๆ หรือผ่านช่องทางข่าวและสื่ออื่น ๆ วิธีที่สองคือการรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างได้โดยติดต่อกับนายจ้างโดยตรง

(เพิ่มเติม…)