ในแต่ละท้องที่ ในแต่ละจังหวัดที่มีงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่หากมีการต้องลงเสาเข็ม เป็นงานก่อสร้างที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดของงานก่อสร้างเป็นพิเศษนั้น ส่วนหนึ่งในด้านของภูมิประเทศ หรือลักษณะจำเพาะของชั้นดิน ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการเลือกรูปแบบของเสาเข็ม

อย่างกรณีของเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน จะถูกเลือกใช้งานกับพื้นที่ในต่างจังหวัด เพราะส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่มีชั้นดินที่แข็ง มีความชื้นในชั้นดินน้อยกว่าในกรุงเทพมหานคร หรือในเขตพื้นที่ในปริมณฑลพอสมควร ลักษณะของการใช้งานเสาเข็มส่วนใหญ่ จึงเป็นรูปแบบของเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันเกินกว่าครึ่ง ซึ่งไม่นับรวมในส่วนของงานก่อสร้างในแบบอื่นๆ ที่อาจจะมีสเกลที่เล็กลงกว่า ผู้ออกแบบโครงสร้าง อาจจะเลือกเสาเข็มชนิดอื่นๆ มาทดแทน ตามความเหมาะสมของงบประมาณการก่อสร้าง แต่เบื้องต้นส่วนใหญ่นั้น เสาเข็มตันจะเป็เสาเข็มยอดนิยม ที่ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง ที่มีดินแข็งแทบจะทั้งหมดเลยทีเดียว

 

เป็นเสาเข็มที่ใช้งานได้ทั้งตอกและเจาะ สะดวกกับงานก่อสร้างทุกรูปแบบ

รูปแบบของการทำงาน หรือการนำเอาเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันไปใช้งานนั้น ปัจจุบันแน่นอนว่าลักษณะของการทำงาน จะมีการใช้ทั้งวิธีการที่ต้องตอกเสาเข็ม หรือต้องมีเสาเข็มที่เป็นสำหรับการหย่อนลงไป ภายหลังจากมีการใช้เครื่องเจาะเปิดทาง ให้ได้ระดับความลึกตามที่กำหนด จึงมีการหย่อนเสาเข็มลงไปในรูที่เจาะไว้ โดยในการทำงานทั้งสองแบบนี้ ทางด้านคุณสมบัติของเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน สามารถใช้งานได้ทั้งสองประเภท ทั้งเป็นการตอกและเจาะ ซึ่งเป็นเสาเข็มเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น ที่ถือว่านำไปใช้กับรูปแบบการลงเสาเข็มได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม

 

เสาเข็มตันมีสเปคขนาดที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกงานก่อสร้าง

หน้าตัดของเสาเข็มแบบตัน มีการผลิตให้มีความครอบคลุม ในงานก่อสร้างที่หลากหลายประเภท โดยมีเริ่มต้นตั้งแต่หน้า 18 ซม. หน้า 22 ซม. และ 26 ซม. ซึ่งราคาเริ่มต้นต่อเมตร จะอยู่ที่ 170 , 225 และ 280 ต่อเมตร ซึ่งส่วนใหญ่ ความยาวที่ใช้งาน กับสภาพชั้นดินแข็งนั้น ความลึกจะอยู่ที่ไม่เกิน 12 หรือ 15 เมตรเท่านั้น ดังนั้นราคาต่อต้นสำหรับงานโครงสร้าง ที่ใช้เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน จะอยู่ในหลักพันไม่เกินสองพันบาทต่อต้น เป็นงบประมาณของงานก่อสร้าง ที่ถือว่ามีต้นทุนที่ถูกมาก ยิ่งเมื่อได้ดูในสเปคของคุณภาพ ก็ถือว่ายังอยู่ในสมดุลที่ทำให้ มีความแข็งแรงทนทาน ครอบคลุมงานก่อสร้าง และยังมีราคาที่ไม่สูงอีกด้วย สำหรับการใช้เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน

 

เสาเข็มที่ครบทุกฟังก์ชันงานโครงสร้าง

คงเป็นการสรุปได้ชัดเจนแล้วว่า หากเป็นเสาเข็มที่ตอบโจทย์ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งาน ที่ครบถ้วนตั้งแต่งานตอกเสาเข็ม หรืองานที่เป็นการเสาเข็มแบบเจาะ ที่สามารถทดแทน หรือทำหน้าที่เป็นเสาเข็มในลักษณะ ของงานก่อสร้างได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ถือว่าเป็นสิ่งที่เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันนั้น มีหลายปัจจัยที่ถือว่าตอบโจทย์ได้คุ้มที่สุด แต่ต้องทำความเข้าใจกับสภาพชั้นดิน ว่าบริเวณภูมิประเทศที่ท่านจะนำไปใช้งานนั้น ต้องเป็นชั้นดินแข็งที่มีคุณสมบัติตรงกับเสาเข็มตันด้วยเช่นกัน จะทำให้ท่านได้คุณภาพของงานฐานราก หรืองานโครงสร้างทั้งหมดที่มีความทนทานมากพอแน่นอน

 

สรุปตอนท้าย

ตามรูปแบบของงานโครงสร้าง ที่ปัจจุบันถือว่าต้อง เลือกเสาเข็มที่เข้ากับสภาพชั้นดิน ต้องใส่ใจในรายละเอียดนี้เป็นพิเศษ ส่วนใหญ่หากเป็นชั้นดินแข็ง เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ดังที่เรากล่าวไว้ตอนต้น ที่เราจะได้เห็นโครงสร้างที่ต้องเกิดขึ้นจากเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เป็นส่วนประกอบหลักของงานฐานรากทั้งหมด เพราะมีคุณสมบัติที่ตรงกับโจทย์ของสภาพภูมิประเทศที่สุดแล้ว