ความฉลาดและมีไหวพริบสร้างและพัฒนาได้

ความฉลาดและมีไหวพริบสร้างและพัฒนาได้

พ่อแม่และผู้ปกครองทุกคนต่างก็คาดหวังให้ลูกหลานของเรานั้นเป็นเด็กฉลาด สังเกตได้จากการให้พร อวยพรเด็กๆในโอกาสต่างๆ จะต้องพากันกล่าวว่า ขอให้เรียนเก่งๆ เป็นเด็กฉลาด ซึ่งแน่นอนว่า ในยุค Gen Z และ Gen Alpha ที่เราตระหนักในเรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียมในด้านการศึกษาของมนุษย์ จึงไม่แปลกใจว่า เด็กในยุคใหม่มีความสามารถที่หลากหลายและไม่ใช่แค่เพียงในเรื่องวิชาการเท่านั้น การเต้น การออกแบบ เขียนโค๊ดต่างๆ เด็กๆยังสามารถทำได้ ทักษะและไหวพริบเหล่านี้เกิดจากการให้ความสนับสนุนจากพ่อแม่และผู้ปกครองรวมไปถึงการทำความเข้าใจที่รับทราบและรับรู้ว่าลูกเรานั้นต้องการอะไร สิ่งนื้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

การส่งเสริมลูกโดยให้เรียนโรงเรียน International School Bangkok หรือ international school Thailand อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เพราะสถานศึกษาแบบนี้เปิดโอกาสให้เด็กได้ทำในสิ่งที่เด็กต้องการอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแบบ Canadian International school Thailand หรือแบบใด ต่างก็เพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาทั้งนั้น เพราะมีทั้ง Kindergarten Bangkok elementary school Bangkok Middle School Secondary school เด็กที่รู้จักคิดและช่วยเหลือตนเองได้ มาจากการฝึกฝนวิธีคิดตั้งแต่เล็กๆ โดยคนสำคัญที่ช่วยให้ลูกมีปฏิภาณไหวพริบดี คือพ่อแม่นั่นเอง ซึ่งการที่เด็กมีปฏิภาณไหวพริบจะช่วยให้เขาเอาตัวรอดจากเหตุการณ์คับขัน หรือสามารถช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผูื้อื่นได้ด้วย วิธีที่จะสร้างลูกให้มีปฏิภาณไหวพริบกัน ให้โอกาสลูกทำด้วยตัวเอง เช่น ให้ลูกถือขวดนมเอง ลูกจะเรียนรู้ว่าต้องจับแบบไหน กินอย่างไรนมถึงจะเข้าปาก หรือแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง เช่น ให้ลูกวัย 2 ขวบช่วยม้วนผ้าอ้อมไปทิ้งถังขยะด้วยตนเอง นอกจากลูกจะได้เรียนรู้จักหน้าที่แล้ว ยังได้เรียนรู้จักแก้ปัญหา เช่น เปิดฝาถังขยะไม่ออก ลูกจะเกิดความสงสัยว่าต้องทำอย่างไร อาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักในการกดที่เปิดให้แรงขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้พ่อแม่ต้องหมั่นสังเกตว่าลูกทำอะไรได้บ้าง ต้องเปิดโอกาสให้ทำด้วยตัวเอง และต้องไม่กลัวข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะความสกปรกเลอะเทอะ หรือลูกหกล้ม เพราะเมื่อไหร่ที่ล้ม ลูกก็จะรู้จักระมัดระวังตัวเองขึ้น เลี้ยงลูกนอกบ้านบ่อย ๆ เพราะโลกกว้างจะช่วยกระตุ้นให้ลูกทำอะไรที่ท้าทายมากขึ้น จากการเห็นนั่นเอง ลูกรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้จากการเล่น โดยพ่อแม่กำหนดโจทย์ให้ลูก เช่น เอารูปภาพมาต่อกัน จาก 2 ชิ้น เพิ่มเป็น 4 จาก 4 เพิ่มเป็น 8 หรือเอาบล็อกมาต่อกัน ต่ออย่างไรให้สูงๆ เอาปากกามาขีดเส้นให้ลูกลาก ลูกจะต้องลากอย่างไร จากจุดหนึ่งมาอีกจุดหนึ่งต้องหลบเส้นไหนบ้าง เป็นต้น เด็กเรียนรู้ได้มากกว่าที่พ่อแม่คิดเสมอ จึงไม่ควรให้ลูกทำอะไรซ้ำๆ เดิมๆ แต่ควรกระตุ้นให้ลูกทำอะไรที่ยากขึ้น เพื่อฝึกลูกได้รู้จักคิดและเคยชินกับการแก้ปัญหา ให้ลูกช่วยทำงานบ้าน เช่น การรดน้ำต้นไม้ ลูกจะเทน้ำอย่างไรไม่ให้หก ทำอย่างไรจะให้น้ำ 1 ขันพอรดทั้ง 2 ต้น หรือพ่อแม่อาจบอกลูกว่ากระบอกนี้ให้รดได้ 3 ต้น ลูกก็จะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเองว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้ตามนั้น หมั่นสังเกตลูก เพราะพัฒนาการของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน พ่อแม่ต้องคอยสังเกตว่าลูกทำอะไรได้ดี บางอย่างลูกทำได้ แต่บางอย่างลูกอาจไม่ถนัด ดังนั้นจึงต้องช่วยให้ลูกสนุกกับสิ่งที่ต้องทำ ให้ได้เล่นอิสระ โดยพ่อแม่แค่ต่อยอดความคิดให้ ตั้งโจทย์และคำถามเพื่อกระตุ้นให้ลูกรู้จักแก้ปัญหาอยู่เสมอ

Hits: 8

Total 0 Votes
0%
อนาคตที่สดใสเริ่มต้นด้วยการเลือกเรียนในสิ่งที่ใช่

อนาคตที่สดใสเริ่มต้นด้วยการเลือกเรียนในสิ่งที่ใช่

เรายังจำความฝันในวัยเด็กได้หรือไม่ ว่าอยากเป็นอะไร อยากทำอาชีพอะไร หลายคนอาจจะได้ทำตามที่คาดหวังได้ และก็ไม่น้อยที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ฝันไว้ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ทำอาชีพอย่างที่ตั้งใจ แต่ถ้าเรามีความสุขในสิ่งที่เป็น นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ถ้าเราสามารถวางแผนให้กับบุตรหลานของเรา ว่าเขาสามารถที่จะทำอย่างไร ให้ได้ตามสิ่งที่เขาต้องการ และจะต้องรับมืออย่างไรหาฝันที่หวังไว้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การเลือกเรียนและศึกษาในสิ่งที่สนใจนั้น จะทำให้เราทำในสิ่งนั้นออกมาได้อย่างดี เช่น ถ้าเรารักและชอบในการวาดรูป งานศิลปะ เราก็จะเป็นศิลปินที่ดี ทำผลงานที่ดีออกมา หากเราชอบในเรื่องวิชาการ การเรียนการสอน เราก็จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ดี จึงไม่แปลกใจที่มีผู้ปกครองจำนวนมากเลือกโรงเรียนนานาชาติที่มีทั้ง RBIS หรือจะเป็น Best international school Bangkok Top international school Bangkok International school in Thailand ให้แก่บุตรหลาน เพราะถึงแม้ค่าใช้จ่ายจะสูงแต่ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก

เมื่อกล่าวถึงหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทยนั้นก็มีให้เลือกอย่างมากมาย ตามที่ผู้ปกครองต้องการที่จะเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่ดีที่สุดให้กับลูกได้ ทั้งทางในด้านเชิงวิชาการและเชิงความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการปลูกฝังให้มีความรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดด้านลบของตนเอง เพื่อดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแรง เพราะในยุคดิจิทัลที่ Social Media มีอิทธิพลอย่างมากต่อทุกคนแทบจะทุกวัย การวิจารณ์และบูลลี่ทางออนไลน์นั้นอาจสร้างความเสียหายและความบอบช้ำทางจิตใจให้แก่บุตรหลานของเราได้ ดังนั้นแล้วการเลือกที่เรียนจึงมีความสำคัญต่อเด็กเป็นอย่างมาก และหากเราต้องการให้บุตรหลานของเราประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ เราก็จะต้องมีส่วนร่วมในการปลูกฝังสิ่งที่ทำแล้วเป็นประโยชน์และมีความสุข ซึ่งทาง COT ได้มีการแชร์เคล็ดลับสร้างวิธีคิดเพื่อความสำเร็จไว้ อย่างการสร้างพันธุกรรมที่ดี บางคนเกิดมาพร้อมกับพลังสมองที่มีขีดจำกัด แต่สมองและความคิดสามารถพัฒนาได้ สมองจะมีพัฒนาการดีขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้ คนสมองดีไม่ใช่คนที่พรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเท่านั้น แต่สมองดีอยู่ที่การปรับปรุงและการฝึกฝนอยู่เสมอ คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากทดลองเพิ่มทักษะจากการทำซ้ำบ่อยๆ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างพลังแห่งความเชื่อมั่นในตนเอง สร้างความเพียรด้วยการทำที่ละขั้นเท่าที่กำลังที่มี เพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ตั้งเป้าหมาย ให้ชัดเจนวิธีตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ด้วยวิธีคิดแบบ SMART คือมีลักษณะเจาะจง ชี้วัดได้ มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้สำเร็จ เป้าหมายต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วต้องตั้งกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อประเมินผลและสามารถเปลี่ยนวิธีใหม่ๆเพื่อไปหาเป้าหมายได้ นอกจากนี้การตั้งเป้าหมายให้ดี ควรคิดให้ใหญ่ เพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ จะช่วยสร้างแรงจูงใจ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ และขณะที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต การจินตนาการภาพผลลัพธ์แห่งเป้าหมาย จะช่วยผลักดันพลังใจ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

Hits: 20

Total 1 Votes
0%
จดโดเมนเนม

จดโดเมนเนม

โดเมนเนม Domain Name คืออะไร?

โดเมนเนมคือ ชื่อของเว็บไซต์ ใช้ในการดึงข้อมูลต่างๆ จาก server ผ่านทางเว็บเบราเซอร์ (web browser) ให้แสดงผลเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการ

โดเมนเนมแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ

  1. TLDs ย่อมาจาก Top-Level Domains คือคำต่อท้ายชื่อโดเมนเนม ทั่วไป แบบ International เช่น .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, .org, .info, biz เป็นต้น
  2. ccTLDs ย่อมาจาก Country Code Top Level Domains หมายถึง ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของประเทศนั้นๆ ส่วนประเทศไทยลท้ายด้วย .th นอกจากนั้นโดเมนเนม .th ยังสามารถแยกประเภทออกรูปแบบธุรกิจ หรือองค์กร ต่างๆ ซึ่งการจดทะเบียนโดเมนเนมจะต้องใช้ เอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือองค์กร เพื่ออ้างอิงที่แตกต่างกันไป

ลักษณะการใช้อักษรในการจดโดเมนเนม

ชื่อโดเมนเนมใช้ได้เฉพาะ ตัวอักษร a-z หรือตัวเลข 0-9 และขีดกลาง “-” (ยัติภังค์) เท่านั้น ห้ามใช้เครื่องเหมาย _ (มหัพภาค) และห้ามเว้นวรรค.
ชื่อโดเมนเนมต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไป – สามารถตั้งชื่อได้ตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่ควรยาวเกิน 63 ตัว ***ตัวอักษรตัวใหญ่เล็กถือว่าเหมือนกัน
ชื่อโดเมนเนมต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย “-“(มหัพภาค) เช่น websitegang- หรือ -websitegang
ชื่อโดเมนเนมไม่ควรใช้เครื่องหมาย “-“(มหัพภาค) 2 ตัวติดกัน เช่น website–gang
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : จดโดเมนเนม 
 

 

 

 

Hits: 23

Total 1 Votes
0%
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ

เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ

การเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ จบครบในที่เดียว ซัมเมอร์คอร์สชั้นนำของประเทศ
ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศภายใต้ การบริหารงานของ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาผนวกกับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ IEP จึงได้รับความไว้วางใจจากทั้งนักเรียนนักศึกษาในประเทศและสถาบันการศึกษาต่างประเทศมาเกือบ 20 ปี โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาชั้นนำจาก ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ ไต้หวัน และจีน อีกทั้ง IEP ยังเป็นสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) หรือ TIECA อีกด้วย
IEPบริหารงานโดยคำถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ เพราะเราตระหนักว่าการศึกษาเป็นการลงทุน
ที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของเด็กนักเรียน ทางผู้บริหารจึงคิดและคำนึงอยู่เสมอเพื่อเราจะได้แนะนำสิ่งที่ดีที่สุด
เหมาะสมที่สุด เพื่ออนาคตและความสำเร็จของพวกเขา
INTERNATIONAL EDUCATION PROMOTIONS CO., LTD. (IEP)
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ
IEP พร้อมให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจ เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ
ระยะสั้น-ระยะยาว เรียนต่อต่างประเทศระดับมัธยม วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตร
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษและทำงานในต่างประเทศ
คุณสามารถเลือกโปรแกรมต่างๆ ได้ตามคสามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น
– เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ (Summer Camp)
– เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ (English Course)
– เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ (Study Abroad)
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ สามารถเลือกประเทศที่สนใจ อังกฤษ, แคนาดา , สหรัฐอเมริกา , ออสเตรเลีย ,จีน ,
สิงคโปร์ , นิวซีแลนด์
และยังให้บริการให้คำปรึกษาและรับยื่นวีซ่า VISA Service
Tel โทรศัพท์ : 02-640-1410, 02-640-1411 , 095-502-1892
E-mail อีเมล : info@studyinter.com

Hits: 29

Total 1 Votes
0%

ตรวจสอบสถานะ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

หลังจากที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) สำหรับ แรงงาน ลูกจ้างช่วยคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 เริ่มทยอยตรวจสอบสถานะ และจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ยังได้เพิ่มเมนูใหม่ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทะเบียนที่ต้องการตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน (ไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก) เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน (เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ที่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียน) เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ลงทะเบียนเอง

เปิด 3 ขั้นตอนเจ้าปัญหา ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ‘ส่งข้อมูลเพิ่มเติม’ ไม่ได้!

‘เราไม่ทิ้งกัน’ จ่ายเงิน 3 วันแรก เจอปัญหาอะไรบ้าง

ล่าสุด ทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ได้เพิ่มเมนูใหม่ขึ้นมาอีก 1 เมนู ก็คือ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีคำอธิบายเอาไว้ด้านล่างเมนูว่า เฉพาะผู้มีสถานะ “นำส่งข้อมูลเพิ่ม” เท่านั้น หากไม่ใช่คนที่อยู่ในเกณฑ์ จะมีข้อความแสดงขึ้นมาทันทีว่า ไม่สามารถทำรายการได้

โดยผู้ที่ได้ ข้อความทาง SMS หรือ อีเมล์ จากมาตรการฯ สามารถเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบบจะนำไปตรวจสอบสิทธิ์ในการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อไป โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
1. เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. กดเมนู ให้ข้อมูลเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

3. กรอกรายละเอียด หมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียน 13 หลัก, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน, วันเดือนปีเกิด เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้เมนู ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยหลังจากผ่านการตรวจสอบให้สามารถเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเพิ่มได้แล้วนั้น ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่า เมนูการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทะเบียนด้วยการ คลิกเครื่องหมาย ตรงชุดคำตอบที่ระบบเปิดไว้ให้เป็นตัวเลือก เพื่อทำให้ขั้นตอนการดำเนินการไม่ยุ่งยากกับตัวผู้ลงทะเบียนเกินไป เมื่อตัวผู้ลงทะเบียนให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ระบบก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลเดิมจากที่ให้ไว้ในครั้งแรก เพื่อที่จะคัดกรอง และนำจ่ายเงิน 5,000 บาทต่อไป

สำหรับรอบการเริ่มจ่ายเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน ครั้งต่อไปนั้น  จะเริ่มรันระบบจ่ายเงินอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

บทความสาระความรู้โดย Slotxo

ที่ผ่านมา เงินเยียวยา 5,000 บาทล็อตแรก จะถูกแจกจ่ายไปให้กับประชาชนราว 1.4 ล้านคน ตามลำดับ ดังนี้

วันที่ 8 เมษายน 2563 จ่ายเงินไปแล้ว 251,821 ราย

วันที่ 9 เมษายน 2563 จ่ายเงินไปแล้ว 641,703 ราย

วันที่ 10 เมษายน 2563 จ่ายเงินไปแล้ว 503,098 ราย

รวมจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกไปทั้งสิ้น 1,396,622 ราย

Hits: 36

Total 2 Votes
0%
สอนทำเว็บไซต์ด้วย WordPress

สอนทำเว็บไซต์ด้วย WordPress

เข้ายุควิกฤต Kovid-19 ส่งผลกระทบอย่างแรงกับเศรษฐกิจ ถึงเวลาต้องทำเว็บไซต์เอง เพื่อความอยู่ ทาง WebsiteGang จึงได้ออกบทเรียน สอนทำเว็บไซต์ด้วย WordPress สำหรับคนที่มีเวลา มีความสนใจอยากทำเว็บไซต์เอง บทเรียนนี้พยายามสอนอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้น สั่งซื้อโฮสต์ ไปจนถึง WordPress พร้อมใช้ คุณทำตามขั้นตอนอย่าง ช้าๆ อย่าข้ามขั้นตอน ถ้าขาดจุดใดจุดหนึ่ง ภารกิจอาจไม่สำเร็จนะ

เราไม่อาจยกบทเรียนทั้งบทมาไว้ที่นี่ได้ ใครสนใจ คลิกที่นี่ เพื่อไปที่ สอนทำเว็บไซต์ด้วย WordPress (บทที่ 1)

Hits: 11

Total 0 Votes
0%