9 พฤศจิกายน วันแห่งการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน

9 พฤศจิกายน วันแห่งการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน

การศึกษา กำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall ) เป็นกำแพงที่สร้างขึ้นช่วงสงครามเย็น สร้างเพื่อปิดกั้นพรมแดนระหว่างเบอร์ลินตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีตะวันตก กับเยอรมนีตะวันออกที่โอบอยู่โดยรอบ มีความยาว 155 กิโลเมตร...
by พ.ย. 9, 2019 ไม่มีความเห็น

5 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับหลักสูตร a level ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้

การศึกษา การส่งลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติถือเป็น list of international school in Bangkok ทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกน้อยมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยมในทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน...
by ต.ค. 10, 2019 ไม่มีความเห็น
9 เทคนิคการพูดที่จะช่วยให้เราพูดบทเวทีได้อย่างมั่นใจ

9 เทคนิคการพูดที่จะช่วยให้เราพูดบทเวทีได้อย่างมั่นใจ

การศึกษา 9 เทคนิคการพูดที่จะช่วยให้เราพูดบทเวทีได้อย่างมั่นใจ  By Drivemate นักพูดแต่ละคนจะมีเทคนิคเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้จดจ่ออยู่กับการพูดของเขา บางคนซ้อมพูดโดยใช้เครื่องฉายภาพ...
by ก.ย. 24, 2019 ไม่มีความเห็น

สอนขับรถยนต์ ตั้งแต่พื้นฐาน พร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน

การศึกษา #โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์กรุงเทพฯ ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักสูตรสอนขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อบรมใบขับขี่ พร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ...
by พ.ค. 31, 2019 ไม่มีความเห็น

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ

การศึกษา โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ สนามฝึกหัดขับรถมาตรฐานขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ บนพื้นที่กว่า 11 ไร่ ติดถนนบรมราชชนนี ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 (บรมราชชนนี 72) ฝั่งตรงข้ามบุญถาวร ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก...
by ต.ค. 15, 2018 ไม่มีความเห็น

โรงเรียนสอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ รับรองโดยกรมการขนส่ง

การศึกษา โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์กรุงเทพฯ เป็น โรงเรียนสอนขับรถกรุงเทพฯ ที่มีสนามฝึกหัดขับรถมาตรฐานขนาดใหญ่ที่สุด บนพื้นที่กว่า11 ไร่ ติดถนนบรมราชชนนี ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก...
by ก.ย. 21, 2018 ไม่มีความเห็น