ฝากลิ้งค์เว็บไซต์ ฟรี

การ ฝากลิ้งค์เว็บไซต์ฟรี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา และ เพิ่มคะแนน SEO ให้กับเว็บไซต์

N

รับฝากลิ้งค์เว็บไซต์ได้ไม่จำกัด

N

ฝากลิ้งค์เว็บไซต์ ฟรี ไม่มีค่าบริการ

N

ฝากลิ้งค์เว็บไซต์ได้เว็บละ 1 ครั้ง ถ้าเกินกว่านี้เจ้าหน้าที่จะทำการ บล็อคเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นผลเสียมากกว่า

N

โพสต์ให้ตรงหมวดหมู่ และกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ให้ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

N

การออนไลน์ลิ้งค์เว็บไซต์ อาจใช้เวลา 2-3 วัน เจ้าหน้าที่จะอนุมัติ เมื่อพิจารณา ตรวจสอบแล้ว

N

รับฝากลิ้งค์ รับเฉพาะเว็บไซต์ www.yourdomain.com

N

การออนไลน์ไม่มีกำหนดสิ้นสุด (ตลอดชีพ)

M

ไม่รับฝากลิ้งค์เว็บไซต์ ที่ผิดกฏหมาย เช่น เว็บลามกอนาจาร การพนัน การดาวน์โหลดสแปม ฯลฯ

M

ไม่รับลิ้งค์ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ หรือ โดเมนเนม

M

ห้ามฝากซ้ำ เว็บไซต์จะถูกบล็อค

ตัวอย่างลิ้งค์ ที่อนุมัติ และ ไม่อนุมัติ

Hits: 17224

Shares
Share This